หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ

คำถามที่ถามบ่อย

ปัญหาการใช้งานโปรแกรม ThaiIDคำถาม

           ติดตั้งโปรแกรม ThaiID แล้วหาโปรแกรมไม่เจอ

คำตอบ

          โปรแกรมจะอยู่ใน Start Menu ชื่อ ThaiID ไอคอนเป็นรูปดวงตาของเหยี่ยว

                        


คำถาม

          มีคู่มือการใช้งานหรือไม่

คำตอบ

          คู่มือการใช้งานจะติดตั้งลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกับโปรแกรม ThaiID โดยจะอยู่ใน Start Menu วางติดกับโปรแกรม ThaiID

หากเปิดใช้งานโปรแกรมอยู่ สามารถเปิดอ่านคู่มือโดยการคลิกที่ปุ่ม ข้อมูลโปรแกรม > คู่มือการใช้งาน

หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.rd-comp.com ในหน้าสินค้า TRK รุ่นใดก็ได้ <TRK2700RB >คำถาม

         ติดตั้งแล้ว หน้าจอโปรแกรมส่วนที่เป็นภาษาไทยกลายเป็นตัวอักษรภาษาอื่น ไม่สามารถอ่านได้ จะแก้ไขอย่างไร

คำตอบ

            เกิดจากการติดตั้งภาษาไทยใน Windows ไม่สมบูรณ์ ขาดการตั้งค่าในส่วนของ Language for non-Unicode programs ให้เข้าไปแก้ไข ดังนี้

 • สำหรับ Windows Vista, 7, 8 และ 10 ให้เข้า Control Panel > Clock, Language and Region > Region and Language > เลือกที่แท็บ Administrative > Change system locale... > Current system locale เลือก Thai (Thailand) > OK เสร็จแล้วบูตเครื่องใหม่ 1 ครั้ง • สำหรับ Windows XP ให้เข้า Start > Control Panel > Regional and Language Options > เลือกที่แท็บ Advanced > ในกรอบ Language for non-Unicode programs เลือก Thai > OK เสร็จแล้วบูตเครื่องใหม่ 1 ครั้งคำถาม

          ทำไมโปรแกรมไม่ยอมอ่านบัตรประชาชน และแจ้ง Error ตลอด

คำตอบ

      ให้ตรวจสอบดังนี้

 • ในโปรแกรม ThaiID ให้ดูที่ช่อง เลือกเครื่องอ่าน ดูว่ามีชื่อเครื่องอ่าน เช่น Identiv uTrust 2700 R Smart Card Reader หรือ Identive CLOUD 2700 R Smart Card Reader หรือ Generic Smart Card Reader ปรากฏอยู่หรือไม่ หากเป็นช่องว่าง อาจเป็นได้จาก 3 สาเหตุ

  • เกิดจากยังไม่ได้เสียบเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด ให้เสียบเครื่องอ่านแล้วคลิกที่ปุ่มลูกศรลงทางขวามือของช่อง เลือกเครื่องอ่าน

  • โปรแกรม ThaiID อาจค้าง ให้ออกจากโปรแกรม ThaiID แล้วเรียกใช้งานใหม่อีกครั้ง หรือบางกรณีอาจต้อง Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ด้วย

  • เกิดจากไดรเวอร์ของเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดไม่ทำงาน ให้ออกจากโปรแกรม ThaiID ก่อน, เรียกโปรแกรมติดตั้งไดรเวอร์จากแฟ้มที่ดาวน์โหลดมา จากนั้นให้เสียบเครื่องอ่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วทดลองใช้งาน

 • ตรวจสอบเครื่องอ่านว่าเป็นเครื่องที่มาพร้อมกับชุดโปรแกรมหรือไม่ เนื่องจากโปรแกรมนี้จะใช้ได้กับเครื่องอ่านรุ่นพิเศษที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น หากเป็นเครื่องรุ่นอื่นจะใช้ไม่ได้ จุดสังเกต เครื่องอ่านที่ใช้ได้จะมีรหัส S/N ที่เป็นตัวเลข 9 หลักที่ด้านใต้เครื่องอ่านจะขึ้นต้นด้วย 229หรือ 230 หรือ 244 หรือ 245หรือ 255 หรือ 257 หรือ 304 หรือ 305 เช่น S/N:230000789 จึงจะใช้ได้ หรือสังเกตมีสติกเกอร์ติดบนตัวเครื่องอ่านว่าเป็นสินค้า TRK หรือ TFK

 • ให้ลองสั่ง อัปเดตแฟ้มไลเซนส์ เพื่อให้โปรแกรมไปดาวน์โหลดแฟ้มใบอนุญาตรุ่นล่าสุดจากอินเทอร์เนตมาใช้งานแทนใบอนุญาตเดิม โดยการคลิกที่ปุ่ม ข้อมูลโปรแกรม เพื่อเข้าหน้าจอ About แล้วคลิกที่ปุ่ม อัปเดตแฟ้มไลเซนส์ (ระบบคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต จึงจะอัปเดตได้)

 • อาจเกิดจากการเสียบบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง การเสียบที่ถูกต้อง ขณะเสียบ จะต้องมองเห็นหน้าสัมผัสสีทองของบัตรเสมอ เช่นหากเป็นเครื่องที่เสียบบัตรแนวนอน ก็จะต้องหงายบัตรขึ้นให้เห็นชิปสีทอง หากเป็นเครื่องที่เสียบบัตรแนวตั้ง ก็ต้องหันบัตรด้านที่มีชิปสีทองเข้าหาผู้เสียบ และการเสียบจะต้องเสียบด้านที่มีชิปสีทองเข้าไปก่อน

 • อาจเกิดจากเครื่องอ่านบัตรทำงานค้าง ให้รีเซ็ตเครื่องอ่านโดยการคลิกที่ปุ่มลูกศรลงทางขวามือของช่อง เลือกเครื่องอ่าน แล้วลองใช้งานอีกครั้ง หรือให้ถอดสาย USB ของเครื่องอ่านออกแล้วเสียบใหม่อีกครั้ง

 • อาจเกิดจากโปรแกรมยังอยู่ในโหมดสาธิต สังเกตที่ปุ่มอ่านข้อมูล หากเป็นสีแดง แสดงว่ายังอยู่ในโหมดสาธิต ให้ออกจากโหมดสาธิตก่อน โดยคลิกเปิดแสดงตัวเลือก แล้วเอาเครื่องหมายถูกออกจากช่องโหมดสาธิต

 • หากยังไม่สามารถใช้งานได้ให้ลองดาวน์โหลดโปรแกรม ThaiID รุ่นล่าสุดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.rd-comp.com ในหน้าสินค้า TRK ถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิมแล้วติดตั้งโปรแกรมใหม่แทน และสั่ง อัปเดตแฟ้มไลเซนส์ 1 ครั้ง


คำถาม

          ซื้อชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชนมาเพิ่ม ทำไมถึงเอาเฉพาะเครื่องอ่านใหม่ไปใช้กับโปรแกรมรุ่นเก่าที่ติดตั้งไว้แล้วไม่ได้

คำตอบ

         เนื่องจากโปรแกรม ThaiID จะมีการปรับปรุงความสามารถอยู่ตลอด ดังนั้นบางครั้ง การนำเอาเฉพาะเครื่องอ่านที่ได้มาใหม่ไปใช้กับโปรแกรมรุ่นเก่าที่ติดตั้งไว้แล้วอาจใช้งานไม่ได้ ขอให้ถอนโปรแกรมรุ่นเดิมออก แล้วติดตั้งโปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุดลงไป จึงจะใช้ได้

         นอกจากนี้ ยังอาจมีปัญหาเรื่องแฟ้มใบอนุญาตที่ติดตั้งไว้แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์อาจเป็นแฟ้มรุ่นเก่า ไม่สามารถใช้กับเครื่องอ่านรุ่นใหม่ได้ การแก้ไข หากเป็นโปรแกรม ThaiID รุ่น 1.3 ขึ้นไป ให้ลองสั่ง อัปเดตแฟ้มไลเซนส์ จากหน้าจอ ข้อมูลโปรแกรม แต่หากเป็นโปรแกรมรุ่นเก่ากว่า 1.3 ขอให้ถอนโปรแกรมรุ่นเดิมออก แล้วติดตั้งโปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุดลงไป สั่ง อัปเดตแฟ้มไลเซนส์ 1 ครั้ง แล้วจะใช้งานได้


คำถาม

         จะหาโปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุดได้จากที่ไหน และสามารถอัปเกรดโปรแกรมเป็นรุ่นใหม่ได้เองหรือไม่

คำตอบ

          ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม ThaiID รุ่นใหม่ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.rd-comp.com ในหน้าสินค้า TRK และผู้ใช้สามารถอัปเกรดได้ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม จะต้องถอนโปรแกรมเดิมออกก่อนทุกครั้ง และเมื่อติดตั้งเสร็จ ควรสั่ง อัปเดตแฟ้มไลเซนส์ ด้วย


คำถาม

         ทำไมบัตรประชาชนบางฉบับ ถึงอ่านได้เร็วกว่าปรกติ

คำตอบ

         เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นที่ผลิตออกมาในระยะหลัง ซึ่งเป็นบัตรที่ออกใช้งานในปี พ.. 2556 เป็นต้นมาจะมีความเร็วในการติดต่อสูงกว่าบัตรรุ่นแรก ๆ โดยปรกติบัตรทั่วไปจะใช้เวลาในการอ่านข้อมูลพร้อมรูปภาพประมาณ 7-8 วินาที แต่บัตรรุ่นใหม่ นี้จะใช้เวลาเพียง 1-3 วินาทีเท่านั้นคำถาม

         ทำไมโปรแกรมไม่แสดงรูปถ่ายบนจอหลังจากอ่านบัตรเสร็จ

คำตอบ

          อาจเกิดจากไม่ได้ตั้งค่าให้แสดงรูปถ่าย การแก้ไขให้ใส่เครื่องหมายถูกในช่อง อ่านและแสดงรูปถ่าย ที่อยู่ใต้ช่องของรูปถ่าย


คำถาม

          ต้องการให้โปรแกรมพิมพ์รายงานออกมาเป็นแฟ้มแบบ PDF ทำอย่างไร

คำตอบ

          ให้ใช้วิธีพิมพ์ผ่านโปรแกรม PDF Creator (สามารถหาดาวน์โหลดได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ต)


คำถาม

           จะดูข้อมูลย้อนหลังว่ามีการบันทึกข้อมูลบัตรของใครไว้เมื่อไรบ้าง ทำอย่างไร

คำตอบ

          ให้ใช้โปรแกรม Excel หรือ LibreOffice Calc เปิดดูแฟ้ม CSV จากโฟลเดอร์ข้อมูลของโปรแกรม ThaiID


คำถาม

          มีปัญหาเวลาดูข้อมูลแฟ้ม CSV ด้วย Excel ช่องเลขประจำตัว จะแสดงเป็นเลขทศนิยม เช่น 1.23 E+12 ไม่ยอมเป็นเลข 13 หลัก ต้องทำอย่างไร

คำตอบ

          เป็นปัญหาแฟ้ม CSV ที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลของโปรแกรม ThaiID รุ่นต่ำกว่า 1.2 เนื่องมาจากโปรแกรม Excelเห็นว่าตัวเลขมันยาว จึงแสดงให้เห็นแบบย่อ ๆ แทน วิธีแก้ ให้เลือกคอลัมน์นั้นแล้วตั้ง Format ของ Cell ให้เป็น Number และกำหนดให้ไม่ต้องมีเลขทศนิยม และควรเปลี่ยนไปใช้โปรแกรม ThaiID รุ่น 1.2 ขึ้นไปแทน เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่จะเกิดใหม่ให้สามารถอ่านได้จาก Excel ได้โดยตรง ส่วนข้อมูลเก่าจะต้องปล่อยไว้ตามเดิม

           หากเป็นโปรแกรม ThaiID รุ่น 1.2 ขึ้นไปอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่า ได้ใส่เครื่องหมายถูกที่ตัวเลือก CSV for Excel ไว้แล้ว


คำถาม

          ทำไมแฟ้ม CSV สามารถเปิดดูใน Excel ได้ แต่แก้ไขหรือสั่งบันทึก (Save) แฟ้มไม่ได้


คำตอบ

           เกิดจากโปรแกรม Excel และ Calc ไม่สามารถบันทึกแฟ้ม CSV ที่มีการเชื่อมโยงกับรูปถ่ายได้ ดังนั้นโปรแกรม ThaiID จึงตั้งค่าให้แฟ้ม CSV เป็นแฟ้มแบบอ่านได้อย่างเดียว เพื่อป้องกันไม่ให้แฟ้ม CSV เสียหายจากโปรแกรมอื่น หากต้องการบันทึกจริง ๆ สามารถทำได้โดยการสั่ง Save As และกำหนดชนิดของแฟ้ม เป็น XLS, XLSX หรือ ODS ตามที่ต้องการ


คำถาม

           ทำไมใช้โปรแกรม OpenOffice Calc เปิดแฟ้ม CSV ได้ แต่มีข้อผิดพลาด 508 (Err 508) ทำให้ไม่สามารถเปิดดูรูปถ่ายภาพใบหน้าได้

คำตอบ

           เกิดจากโปรแกรม OpenOffice Calc ไม่รองรับคำสั่งนี้ ให้เปลี่ยนไปใช้ LibreOffice Calc (V 3.6 ขึ้นไป) หรือ Excel แทน


คำถาม

          หาแฟ้มข้อมูลไม่เจอ เช่นแฟ้ม CSV, TXT และแฟ้ม JPG ไม่ทราบว่าอยู่ที่โฟลเดอร์ไหน

คำตอบ

         โดยปรกติ กรณีใช้กับ Windows XP โฟลเดอร์ข้อมูลจะอยู่ที่ C:\Documents and Settings\All Users\ThaiID

แต่หากเป็น Windows Vista, 7, 8 และ 10 โฟลเดอร์ข้อมูลจะอยู่ที่ C:\Users\Public\ThaiID

         หรือดูจากโปรแกรมก็ได้ ให้คลิกที่ปุ่ม ข้อมูลโปรแกรม จะมีหน้าจอ About ขึ้นมา และจะมีการบอกชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอยู่ในหน้าจอนั้น หรือคลิกที่ปุ่ม เปิดดูโฟลเดอร์ข้อมูล

          สำหรับแฟ้ม CSV จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ ThaiID

สำหรับแฟ้ม JPG , TXT และ Data.TXTจะเก็บลึกเข้าไปในโฟลเดอร์ ThaiID\Data เพื่อให้ดูง่าย และไม่ปนกัน


คำถาม

         จะนำข้อมูลของบัตรที่อ่านได้ไปกรอกลงฟอร์มของโปรแกรมอื่นได้อย่างไร

คำตอบ

         ผู้ใช้งานโปรแกรมThaiID สามารถนำเอาข้อมูลของบัตรที่อ่านได้ไปกรอกลงฟอร์มของโปรแกรมอื่นได้โดยการใช้เมาส์คลิกที่ช่องข้อมูลที่ต้องการจะคัดลอก (มี 14 ข้อมูล) เช่น ชื่อนามสกุล ในการกรอกผู้ใช้เพียงนำเมาส์ไปวางในช่อง ชื่อนามสกุล ในฟอร์มของโปรแกรมอื่น แล้วคลิกขวา สั่ง Paste (หรือกด Ctrl-V ก็ได้) ข้อมูลชื่อนามสกุลก็จะถูกวางลงในช่องดังกล่าวทันที


คำถาม

        เมื่อคัดลอกข้อมูลรูปถ่ายไว้แล้ว แต่ทำไมบางที Paste ไม่ได้

คำตอบ

         ขึ้นอยู่กับช่องที่จะนำรูปถ่ายไปวาง ว่าเป็นช่องที่รับข้อมูลรูปภาพได้หรือไม่ เช่นเราไม่สามารถวางรูปภาพในหน้าจอของ Notepad ได้เพราะโปรแกรม Notepad รับเฉพาะตัวอักษรเท่านั้นเป็นต้น


คำถาม

         โปรแกรมให้ป้อนรหัสผ่าน แต่ป้อนแล้วไม่สามารถเข้าหน้าตั้งค่าตัวเลือกได้

คำตอบ

       ขอให้ตรวจสอบว่าภาษาของแป้นพิมพ์อยู่ในโหมดที่ถูกต้องหรือไม่ เช่นอาจค้างเป็นโหมดภาษาไทยอยู่ และตรวจด้วยว่าปุ่ม Caps Lock ค้างอยู่หรือไม่


คำถาม

        ตั้งโฟลเดอร์ข้อมูลให้เป็นโฟลเดอร์ที่ Sync กับGoogle Drive พบว่าบางครั้งการบันทึกข้อมูลผิดพลาด

คำตอบ

         หากจะใช้งานกับ Google Drive ไม่ควรแชร์และ Sync โฟลเดอร์เดียวกันของ Google Drive ให้กับโปรแกรม ThaiID ของคอมพิวเตอร์หลายเครื่องทำงานร่วมกัน เพราะเวลาบันทึกแฟ้มพร้อมกันจากคนละเครื่องจะทำให้แฟ้มข้อมูลเสียหายได้


คำถาม

          รูดใบอนุญาตขับรถกับเครื่องอ่านแล้ว ไม่มีข้อมูลแสดงบนหน้าจอ

คำตอบ

ให้ตรวจสอบดังนี้

 • ให้ตรวจสอบว่าเครื่องอ่านที่ใช้เป็นเครื่องอ่านใบอนุญาตขับรถที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับโปรแกรมนี้หรือไม่ เช่นต้องเป็นเครื่องอ่านรุ่น TRK100DL จึงจะใช้ได้ หากเป็นเครื่องอ่านบัตรแม่เหล็กธรรมดา หรือเป็นเครื่องรุ่นอื่น หรือยี่ห้ออื่น จะใช้ไม่ได้

 • ตรวจสอบว่ามีการเสียบสาย USB ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะแจ้งว่า ไม่พบเครื่องอ่าน

 • ตรวจสอบการรูดใบอนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่ และเมื่อรูดเสร็จ ต้องมีเสียงดังที่ตัวเครื่องอ่าน 1 ครั้ง หากไม่ดัง หรือดังมากกว่า 1ครั้ง แสดงว่ารูดผิดวิธี


คำถาม

          เมื่ออ่านข้อมูลจากใบอนุญาตขับรถ ทำไมไม่มีข้อมูลชื่อนามสกุลภาษาไทย และที่อยู่

คำตอบ

           เนื่องจากใบอนุญาตขับรถแบบแถบแม่เหล็กสามารถเก็บข้อมูลได้จำกัด และน้อยกว่าบัตรที่ใช้ชิป ทางกรมการขนส่งทางบกจึงเลือกเก็บเฉพาะข้อมูลที่สำคัญและเป็นสากลไว้เท่านั้น เช่นชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ เลขที่ใบอนุญาต และเลขประจำตัวประชาชนเป็นต้น ส่วนข้อมูลชื่อนามสกุลภาษาไทย และที่อยู่จะไม่มีการจัดเก็บไว้ในแถบแม่เหล็กแต่จะมีพิมพ์ไว้บนบัตรแทน

          อย่างไรก็ตาม โปรแกรม ThaiID มีความสามารถรองรับการดึงข้อมูลชื่อนามสกุลภาษาไทยและที่อยู่จากบัตรประชาชนมากรอกเพิ่มให้อัตโนมัติหากเคยมีการบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนของคน ๆ นี้ไว้ก่อนแล้ว และถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลเดิม ผู้ใช้ก็ยังสามารถกรอกข้อมูลเหล่านี้เองด้วยมือได้เช่นกันบริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

R&D Computer System Co., Ltd.

ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745

E-Mail : sales@rd-comp.com http://www.rd-comp.com

ThaiIDUsage_FAQ_R180221

เว็บสำเร็จรูป
×