หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ

Passport Readers

ตารางเปรียบเทียบ Passport Readers

 


 


With Software

 

คลิกเลือกรุ่นป้อนข้อมูลจากหนังสือเดินทางได้

ป้อนข้อมูลจากบัตรประชาชนได้

อ่านข้อมูลRFID ในหนังสือเดินทางได้

มี UV ตรวจหนังสือเดินทางปลอมได้

โปรแกรมที่มีให้

ราคารวมVAT แล้ว


PFK8800LRS

      

PassIDform

76,645.00


PFK8800LR

 


  โดยซื้อTFK2700RB

มาต่อพ่วงเพิ่ม

PassIDform

72,480.00


PFK8800LS

PassIDform

57,825.00


PFK8800L

 


 

  

โดยซื้อ TFK2700RB
มาต่อพ่วงเพิ่ม

PassIDform

53,660.00


PFK8800

  

โดยซื้อ TFK2700RB

มาต่อพ่วงเพิ่ม

PassIDform

41,420.00

 

 None Software

 

คลิกเลือกรุ่น

ป้อนข้อมูลจากหนังสือเดินทางได้

ป้อนอมูลจากบัตรประชาชนได้   

อ่านข้อมูลRFID ในหนังสือเดินทางได้

มี UV ตรวจหนังสือเดินทางปลอมได้

โปรแกรมที่ให้

ราคารวมVAT แล้ว


ComboSmart

 

 

โดยซื้อ 
SmartCard  Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี PassIDform

41,420.00


ComboSmart-R

 

 

 

  

 โดยซื้อ 
Smart Card Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี
PassIDform

48,860.00


ComboSmart-L

 

  

 


โดยซื้อ 
Smart Card Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี 
PassIDform

53,660.00


ComboSmart-LS

ไม่มี
PassIDform

57,825.00


ComboSmart-LR


 

 

 

 
โดยซื้อ 
Smart Card Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี
PassIDform

72,480.00


ComboSmart-LRS

ไม่มี
PassIDform

76,645.00


PSPR1000(I)

 

 

 

 

  โดยซื้อ 
Smart Card Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี
PassIDform

Call


PSPR4200(I)

 

 

  
โดยซื้อ 
Smart Card Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี
PassIDform

60,470.00

EPR5100(I)-S


 

  

  

โดยซื้อ 
Smart Card Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี
PassIDform

Call


ComboSmart-S


 

 


 
โดยซื้อ 
Smart Card Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี
PassIDform

47,920.00


LComboSmart-S

ไม่มี
PassIDform

49,645.00


EPR5100(I)


 

 

  

 

 โดยซื้อ 
Smart Card Reader
มาต่อพ่วงเพิ่ม

ไม่มี
PassIDform

78,255.00


DE-EPASS


ไม่มี
PassIDform

Call

 

 

TFK2700RB คือชุดอ่านบัตรประชาชนและป้อนข้อมูลบัตรประชาชนลงแบบฟอร์ม    

    อัตโนมัติ ราคา 2,095.00 บาท


 การอ่านข้อมูล RFID ได้นั้น จะทำให้ได้ภาพเจ้าของบัตรที่คมชัดมากกว่าภาพที่ปรากฎ

    บนหน้าหนังสือเดินทาง

 คือ มี UV , S คือ มี Smart Card Reader , R คือ มี RFID
       สินค้าราคาสูง มีจำนวนสินค้าจำกัด หากสนใจกรุณาจองสินค้าล่วงหน้าสำหรับพิมพ์ คลิกตรงนี้   
ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดคลิก
                   R.20180913


เว็บสำเร็จรูป
×