หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ

อุปกรณ์ป้องกันลิขสิทธิ์ทาง Software

ตารางเปรียบเทียบ อุปกรณ์ป้องกันลิขสิทธิ์ทาง Software


R&D Solutions

คลิกเลือกรุ่น

เหมาะกับ โปรแกรมที่มีให้คุณสมบัติเด่นชุดพัฒนา ราคารวม VAT แล้ว
 
TDK2700RB+


 PC / Notebook ไม่มี ต้อง
พัฒนา
โปรแกรม
เอง หรือ มี
โปรแกรม
ที่รองรับอยู่
แล้ว หรือ
กรณีล็อค S/N ไว้
ติดต่อ
ผู้พัฒนา
โปรแกรมนั้นๆ
-อ่านบัตรประชาชนไทย
-โปรแกรมไม่ล็อคการทำงานกับฮาร์ดดิสก์ 
-สามารถโย้กย้ายการใช้งานได้ทุกเมื่อ
-สามารถล็อคโปรแกรมได้
-สามารถล็อค S/N เครื่องอ่านได้
-ใช้ล็อคโปรแกรมทาง Source 
-สื่อสารผ่านพอร์ต USB 
-มีฐานวางตั้งใช้งานสะดวก 
มี SDK
 พร้อมชุด
คำสั่ง API 
ที่รวม
Format
บัตรประชาชน
ไทย  ไว้แล้ว
1,695.00 ฮาร์ดล็อก

คลิกเลือกรุ่น

 เหมาะกับโปรแกรมที่มีให้คุณสมบัติเด่นชุดพัฒนา ราคารวม VAT แล้ว

SKND


 PC / Notebook   มี SDK
พร้อมชุด
คำสั่ง API
 
 
SKNetND3


 PC / Notebook   มี SDK
พร้อมชุด
คำสั่ง API
 
 
HLND


 PC / Notebook -ตัวฮาร์ดแวร์
ทำงานแบบ
 HID 
-ไม่ต้องใช้
Driver
-ล็อคได้ทั้ง
แบบใช้
Source และ
ที่ Compiler
 มาแล้ว
-รับประกัน1 ปี
 มี SDK 
พร้อมชุด
คำสั่ง API
 
 
HLNetND


 PC / Notebook -ตัวฮาร์ดแวร์
ทำงานแบบ
HID
-ไม่ต้องใช้
Driver
-รับประกัน 1 ปี
 
 มี SDK
พร้อมชุด
คำสั่ง API
 

HLUSB


 PC / Notebook -ต้องใช้ Driver  มี SDK เว็บสำเร็จรูป
×