หมวดหมู่สินค้า

พิเศษ ! เฉพาะ

ข้าราชการตำรวจ 

@pdc_readid

ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ


เครื่องอ่านหนังสือเดินทางคุณภาพสูง มาตรฐานยุโรป ราคาประหยัด รุ่น ComboSmart
รหัสสินค้า : ComboSmart

ราคา : 41,420.00 บาท /เครื่อง
      อ่านข้อมูลหนังสือเดินทางด้วยวิธี OCR ที่มีความแม่นยำสูง ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ใช้ง่าย ราคาประหยัด เหมาะสำหรับใช้งานในสนามบิน ร้านค้าปลอดภาษี โรงแรม และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ประโยชน์ในการใช้งาน ใช้ลงทะเบียนเข้าพักโรงแรมสำหรับชาวต่างชาติ และการส่งรายงานให้กับทางรา...
สินค้าหมด
เครื่องอ่านหนังสือเดินทาง e-Passport คุณภาพสูง พร้อม RFID รุ่น ComboSmart-R
รหัสสินค้า : ComboSmart-R

ราคา : 48,860.00 บาท /เครื่อง
          เครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) คุณภาพสูงมาตรฐานยุโรป ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย สามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดา (MRZ) และหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ใช้ง่าย เหมาะสำหรับใช้งานในสนามบิน ร้านค้าป...
เครื่องอ่านหนังสือเดินทางคุณภาพสูงมาตรฐานยุโรป สามารถตรวจหนังสือเดินทางปลอมได้ รุ่น ComboSmart-L
รหัสสินค้า : ComboSmart-L

ราคา : 53,660.00 บาท /เครื่อง
            เครื่องอ่านข้อมูลจากพาสพอร์ตคุณภาพสูง อ่านข้อมูลหนังสือเดินทางด้วยวิธี OCRที่มีความแม่นยำสูง ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ใช้ง่าย และสามารถถ่ายภาพแบบ UV เพื่อตรวจสอบพาสพอร์ตปลอมได้ เหมาะสำหรับใช้งานที่มีความสำคัญ เช่นด่านตรวจคนเข้าเมือง, สถานทูต, การลงทะเบียนและตรว...
เครื่องอ่านหนังสือเดินทางคุณภาพสูง ที่สามารถอ่านบัตรประชาชนไทย และตรวจหนังสือเดินทางปลอมได้ รุ่น ComboSmart-LS
รหัสสินค้า : ComboSmart-LS

ราคา : 57,825.00 บาท /เครื่อง
          เครื่องอ่านข้อมูลจากพาสพอร์ตที่สามารถอ่านบัตรประชาชนไทยได้ และสามารถถ่ายภาพแบบ UV เพื่อตรวจสอบพาสพอร์ตปลอมได้ เหมาะสำหรับใช้งานที่มีความสำคัญ เช่นด่านตรวจคนเข้าเมือง, สถานทูต, การลงทะเบียนและตรวจสอบแรงงานข้ามชาติ ประโยชน์ในการใช้งาน ใช้ลงทะเบียนเข้าพักโรงแรมสำห...
เครื่องอ่านหนังสือเดินทางคุณภาพสูง รองรับ MRZ, RFID และตรวจหนังสือเดินทางปลอมได้ รุ่น ComboSmart-LR
รหัสสินค้า : ComboSmart-LR

ราคา : 72,480.00 บาท /เครื่อง
            เครื่องอ่านข้อมูลจากพาสพอร์ตที่อ่านได้ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดา (MRZ) และหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) และสามารถถ่ายภาพแบบ UV เพื่อตรวจสอบพาสพอร์ตปลอมได้ เหมาะสำหรับใช้งานที่มีความสำคัญ เช่นด่านตรวจคนเข้าเมือง, สถานทูต, การลงทะเบียนและตรวจสอบแรงงา...
เครื่องอ่านหนังสือเดินทางคุณภาพสูง รองรับ MRZ, RFID, บัตรประชาชนไทย และตรวจหนังสือเดินทางปลอมได้ รุ่น ComboSmart-LRS
รหัสสินค้า : ComboSmart-LRS

ราคา : 76,645.00 บาท /เครื่อง
            เครื่องอ่านข้อมูลจากพาสพอร์ตที่มีความสามารถครบถ้วน อ่านได้ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดา (MRZ) และหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) สามารถอ่านบัตรประชาชนไทยได้ และสามารถถ่ายภาพแบบ UV เพื่อตรวจสอบพาสพอร์ตปลอมได้ เหมาะสำหรับใช้งานที่มีความสำคัญ เช่นด่านตรวจค...
เครื่องอ่านหนังสือเดินทางแบบ MRZ/OCR บันทึกภาพได้เต็มหน้า พร้อม SDK รุ่น PSPR1000(I)
รหัสสินค้า : PSPR1000(I)

เครื่องอ่านข้อมูลจากพาสพอร์ตแบบ MRZ (OCR) สำหรับหนังสือเดินทางทั้งแบบปกติ และแบบที่เป็น e_Passport สามารถถ่ายบันทึกภาพหน้าเล่มพาสพอร์ตได้เต็มหน้า ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ใช้ง่าย เหมาะสำหรับใช้งานในสนามบิน ร้านค้าปลอดภาษี โรงแรม และหน่วยงานราชการทุกแห่ง ประโยชน์ในการใช้งาน ใช้ลงทะเบียนเข้าพักโรงแรม...
เครื่องอ่านหนังสือเดินทางแบบ RFID/MRZ บันทึกภาพได้เต็มหน้า พร้อม SDK รุ่น PSPR4200(I)
รหัสสินค้า : PSPR4200(I)

ราคา : 60,470.00 บาท /เครื่อง
เครื่องอ่านข้อมูลจากพาสพอร์ต 2 ระบบ รองรับ MRZ (OCR) สำหรับหนังสือเดินทางแบบเก่า และ RFID สำหรับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ (e-Passport) สามารถถ่ายบันทึกภาพหน้าเล่มพาสพอร์ตได้เต็มหน้า ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ใช้ง่าย เหมาะสำหรับใช้งานในสนามบิน ร้านค้าปลอดภาษี โรงแรม และสถานที่ราชการ ประโยชน์ในก...
เครื่องอ่านหนังสือเดินทางแบบ Full Options และอ่านบัตรประชาชนได้ รุ่น EPR5100(I)-S
รหัสสินค้า : EPR5100(I)-S

 เครื่องอ่านพาสพอร์ต 2 ระบบ MRZ (OCR) และ RFID รองรับหนังสือเดินทางทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ (e-Passport) สามารถถ่ายบันทึกภาพหน้าเล่มพาสพอร์ตได้เต็มหน้า มีช่องเสียบบัตรสมาร์ทคาร์ด สามารถอ่านบัตรประชาชนไทยได้ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ใช้ง่าย เหมาะสำหรับใช้งานในสนามบิน ร้านค้าปลอดภาษี โรงแรม และสถานที่รา...
เครื่องอ่านหนังสือเดินทางคุณภาพสูงที่สามารถอ่านบัตรประชาชนไทยได้ รุ่น ComboSmart-S
รหัสสินค้า : ComboSmart-S

ราคา : 47,920.00 บาท /เครื่อง
         เครื่อง Passport Reader ที่สามารถอ่านบัตรประชาชนไทยได้ด้วย เหมาะสำหรับใช้ในการลงทะเบียนหรือตรวจสอบผู้ใช้บริการที่มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ, ใช้งานที่หน้าเคาน์เตอร์โรงแรมและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ประโยชน์ในการใช้งาน ใช้ลงทะเบียนเข้าพักโรงแรมสำหรับชาวต่างชาติ และการส่...
สินค้าหมด
เครื่องอ่านหนังสือเดินทางแบบไม่มีฝาปิด อ่าน QR Code จากหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้โดยตรง รุ่น LComboSmart-S
รหัสสินค้า : LComboSmart-S

ราคา : 49,645.00 บาท /เครื่อง
       เครื่องอ่านข้อมูลจากพาสพอร์ตรุ่นพิเศษ ช่องกระจกด้านบนไม่มีฝาปิด ทำให้สามารถคว่ำหน้าจอโทรศัพท์มือถือเพื่ออ่านรหัส Bar Code และ 2D QR Code จากหน้าจอได้โดยสะดวก สามารถอ่านหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนไทยได้ เหมาะสำหรับการ Check-in จาก Web/Internet และการชำระเงินผ่าน QR Code ปร...
สินค้าหมด
เครื่องอ่านหนังสือเดินทางRFID/MRZ/UV/Full Page รุ่น EPR5100(I)
รหัสสินค้า : EPR5100(I)

ราคา : 78,255.00 บาท /เครื่อง
เครื่องอ่านพาสพอร์ต 2 ระบบ MRZ (OCR) และ RFID รองรับหนังสือเดินทางทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ (e-Passport) สามารถถ่ายบันทึกภาพหน้าเล่มพาสพอร์ตได้เต็มหน้าจากแสงปกติ, IR และ UV ใช้ตรวจสอบพาสพอร์ตปลอมได้ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ใช้ง่าย เหมาะสำหรับใช้งานในสนามบิน ร้านค้าปลอดภาษี โรงแรม และสถานที่ราชการ ประโยชน์...
สินค้าหมด
เครื่องอ่านหนังสือเดินทางแบบ RFID และ MRZ (OCR) ใช้งานกับ e-Passport ได้ พร้อม SDK รุ่น DE-EPASS
รหัสสินค้า : DE-EPASS

เครื่องอ่านข้อมูลจากพาสพอร์ต อ่านได้ 2 ระบบ ทั้งหนังสือเดินทางแบบเก่าที่ใช้การถ่ายภาพแล้วสแกนอ่านจาก MRZ โดยใช้วิธีรู้จำตัวอักษร (OCR) และหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) ที่ใช้วิธีอ่านจากชิป RFID ที่ฝังอยู่ในตัวเล่ม ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ใช้ง่าย เหมาะสำหรับใช้งานในสนามบิน ร้านค้าปลอดภาษี โร...
สินค้าหมด

 
เว็บสำเร็จรูป
×