โปรแกรม HawkEye และโปรแกรมตั้งค่าอื่นๆ

โปรแกรมกลุ่มสินค้า HawkEye

รุ่น / โปรแกรม

ลิงก์ดาวน์โหลด

โปรแกรม HawkEye ThaiID

สำหรับสินค้ารุ่น TRK Series, TFK Series และ TRAK2900R

โปรแกรม HawkEye PassIDForm

สำหรับสินค้ารุ่น TFK Series และ PFK Series

แอปพลิเคชัน HawkEye AThaiID จาก Play Store

สำหรับสินค้ารุ่น TRA Series และ TRAK2900R

แอปพลิเคชัน HawkEye AThaiID จาก Play Store ผ่าน QR-Code

สำหรับสินค้ารุ่น TRA Series และ TRAK2900R

แอปพลิเคชันตัวอย่าง NiOS Sample (Obj-C) สำหรับ iOS จาก Apple App Store ผ่าน QR-Code
สำหรับสินค้ารุ่น TDAi Series
แอปพลิเคชันตัวอย่าง NiOS Sample (Swift) สำหรับ iOS จาก Apple App Store ผ่าน QR-Code
สำหรับสินค้ารุ่น TRA Series
ซอฟต์แวร์ PDC ReadID สำหรับ Windows
สำหรับสินค้ารุ่น SCR3310M2P

แอปพลิเคชัน PDC ReadID ค้นหาหมายจับ จาก Play Store
สำหรับสินค้ารุ่น SCR3310M2P

แอปพลิเคชัน PDC ReadID ค้นหาหมายจับ โดยตรงจาก Play Store ผ่าน QR-Code
สำหรับสินค้ารุ่น SCR3310M2P

โปรแกรมการตั้งค่าอื่นๆ

รุ่น / โปรแกรม

ลิงก์ดาวน์โหลด

โปรแกรมตั้งค่า สำหรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเครื่องอ่าน

สำหรับสินค้ารุ่น R10DP, R70DP, R20CP, R80CP

โปรแกรม Keyboard Wedge สำหรับการทำงานจำลองเป็นคีย์บอร์ด (Windows & Mac)

สำหรับสินค้ารุ่น uTrust3700F, uTrust4701FB, Cloud4710FB

โปรแกรม MSR TOOLS สำหรับตั้งค่าเครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก

สำหรับสินค้า Smart ZCS90U – ZCS100U

โปรแกรมตรวจสอบการทำงานของเครื่องอ่าน PCSC Diag

สำหรับสินค้า Smart Card Reader ทุกรุ่น

Close Menu
0
×
×

Cart