ชุดพัฒนา (SDK) เครื่องอ่านบัตรและเครื่องอ่านพาสปอร์ต

ชุดพัฒนา (SDK) กลุ่มสินค้าเครื่องอ่านบัตร HawkEye

รุ่น / โปรแกรม

ลิงก์ดาวน์โหลด

ชุดพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด (HawkEye ThaiID/DLL Plus SDK)
สำหรับสินค้ารุ่น TDK3310V2+, TDK2700R+, TDK2700RB+, TDK2900R+, TDK502D+

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน PDK SDK
สำหรับสินค้ารุ่น PDK3302R2S

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ TDAService SDK (ชุดพัฒนารุ่นเก่า ไม่มีอัพเดทให้แล้ว เหมาะสำหรับเฉพาะผู้ที่เคยพัฒนาแอปฯ โดยใช้ตัว TDAService แล้วเท่านั้น)
สำหรับสินค้ารุ่น TDA3310M2, TDA2910R, TDA301BT, TDAi301U8, TDAi301U8A, TDAi301BT

แอปฯ TDAService 0.0.48S (สำหรับแก้ไขปัญหา แอปฯ TDAService ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องอ่าน Bluetooth)
สำหรับสินค้ารุ่น TDA301BT, TDAi301BT ที่ซื้อตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

[popup_anything id=”67166″]

 
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ NALib SDK
สำหรับสินค้ารุ่น TDA3310M2, TDA2910R, TDA301BT, TDAi301U8, TDAi301U8A, TDAi301BT

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ TDi SDK (สำหรับ iOS)

สำหรับสินค้ารุ่น TDAi301U8, TDAi301U8A, TDAi301BT

แอปพลิเคชันตัวอย่าง NiOS Sample (Obj-C) สำหรับ iOS จาก Apple App Store ผ่าน QR-Code
สำหรับสินค้ารุ่น TDAi Series
แอปพลิเคชันตัวอย่าง NiOS Sample (Swift) สำหรับ iOS จาก Apple App Store ผ่าน QR-Code
สำหรับสินค้ารุ่น TRA Series

ชุดพัฒนา (SDK) กลุ่มสินค้าเครื่องอ่านพาสปอร์ต

รุ่น / โปรแกรม

ลิงก์ดาวน์โหลด

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ SDK สำหรับเครื่องพาสปอร์ต ARH

สำหรับสินค้ารุ่น PFK8800L, PFK8800LS, PFK8800LR, PFK8800LRS

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ SDK สำหรับเครื่องอ่านพาสปอร์ต EYCTIS ID BOX One

สำหรับสินค้ารุ่น PFK3300, PFK3300R