ชุดพัฒนา (SDK) เครื่องอ่านบัตรและเครื่องอ่านพาสปอร์ต

ชุดพัฒนา (SDK) กลุ่มสินค้าเครื่องอ่านบัตร HawkEye

รุ่น / โปรแกรม

ลิงก์ดาวน์โหลด

ชุดพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด (HawkEye ThaiID/DLL Plus SDK)

สำหรับสินค้ารุ่น TDK3310V2+, TDK2700R+, TDK2700RB+, TDK2900R+, TDK502D+

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน PDK SDK

สำหรับสินค้ารุ่น PDK3302R2S

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ NALib SDK

สำหรับสินค้ารุ่น TDA3310M2, TDA2910R, TDA301BT, TDAi301U8, TDAi301U8A, TDAi301BT

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ TDi SDK (สำหรับ iOS)

สำหรับสินค้ารุ่น TDAi301U8, TDAi301U8A, TDAi301BT

แอปพลิเคชันตัวอย่าง NiOS Sample (Obj-C) สำหรับ iOS จาก Apple App Store ผ่าน QR-Code
สำหรับสินค้ารุ่น TDAi Series
แอปพลิเคชันตัวอย่าง NiOS Sample (Swift) สำหรับ iOS จาก Apple App Store ผ่าน QR-Code
สำหรับสินค้ารุ่น TDAi Series
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ TDAService SDK (ชุดพัฒนารุ่นเก่า ไม่มีอัพเดทให้แล้ว เหมาะสำหรับเฉพาะผู้ที่เคยพัฒนาแอปฯ โดยใช้ตัว TDAService แล้วเท่านั้น)

สำหรับสินค้ารุ่น TDA3310M2, TDA2910R, TDA301BT, TDAi301U8, TDAi301U8A, TDAi301BT

แอปฯ TDAService 0.0.48CS (สำหรับแก้ไขปัญหา แอปฯ TDAService ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องอ่าน Bluetooth และแก้ไขให้รองรับบัตรประชาชนเวอร์ชั่นใหม่ๆ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565)

สำหรับสินค้ารุ่น TDA301BT, TDAi301BT ที่ซื้อตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

วิธีแก้ไขปัญหา

สแกน / คลิกได้ที่
QR Code

ชุดพัฒนา (SDK) กลุ่มสินค้าเครื่องอ่านพาสปอร์ต

รุ่น / โปรแกรม

ลิงก์ดาวน์โหลด

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ SDK สำหรับเครื่องพาสปอร์ต ARH

สำหรับสินค้ารุ่น PFK8800L, PFK8800LS, PFK8800LR, PFK8800LRS

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ SDK สำหรับเครื่องอ่านพาสปอร์ต EYCTIS ID BOX One

สำหรับสินค้ารุ่น PFK3300, PFK3300R