โปรแกรม HawkEye และโปรแกรมตั้งค่าอื่นๆ

โปรแกรมกลุ่มสินค้า HawkEye

รุ่น / โปรแกรม

ลิงก์ดาวน์โหลด

โปรแกรมสำหรับ TRK Series

สำหรับสินค้ารุ่น TRK2700R, TRK2700RB, TRK502D, TRK3310V2, TRK3310V2B, TRK2900R, TRK100DL, TRKSET2C, TRAK2900R

โปรแกรมสำหรับ TFK Series

สำหรับสินค้ารุ่น TFK2700R, TFK2700RB, TFK2700RB(แพ็คคู่), TFK3310V2, TFK3310V2B, TFK2900R, TFK502D

โปรแกรมสำหรับ PFK33 Series

สำหรับสินค้ารุ่น PFK3300, PFK3300R, PFK3302, PFK3302R, PFK3302R2S

โปรแกรมสำหรับ PFK88 Series

สำหรับสินค้ารุ่น PFK8800L, PFK8800LS, PFK8800LR, PFK8800LRS

แอปพลิเคชัน HawkEye AThaiID จาก Play Store
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน AThaiID V1.2.091A ด้วยไฟล์ APK

สำหรับสินค้ารุ่น TRA Series และ TRAK2900R

[คลิป] การติดตั้งแอปฯ AThaiID ด้วยไฟล์ APK

แอปพลิเคชัน HawkEye AThaiID จาก Play Store ผ่าน QR-Code
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน AThaiID V1.2.091A ด้วยไฟล์ APK ผ่าน QR-Code

สำหรับสินค้ารุ่น TRA Series และ TRAK2900R

[คลิป] การติดตั้งแอปฯ AThaiID ด้วยไฟล์ APK

ซอฟต์แวร์ PDC ReadID สำหรับ Windows
สำหรับสินค้ารุ่น SCR3310M2P

แอปพลิเคชัน PDC ReadID ค้นหาหมายจับ จาก Play Store
สำหรับสินค้ารุ่น SCR3310M2P

แอปพลิเคชัน PDC ReadID ค้นหาหมายจับ โดยตรงจาก Play Store ผ่าน QR-Code
สำหรับสินค้ารุ่น SCR3310M2P

โปรแกรมการตั้งค่าอื่นๆ

รุ่น / โปรแกรม

ลิงก์ดาวน์โหลด

โปรแกรมตั้งค่า สำหรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเครื่องอ่าน

สำหรับสินค้ารุ่น R10DP, R70DP, R20CP, R80CP

โปรแกรมตั้งค่า สำหรับการตั้งรูปแบบของข้อมูล

สำหรับสินค้ารุ่น Dragon-HID

โปรแกรม Keyboard Wedge สำหรับการทำงานจำลองเป็นคีย์บอร์ด (Windows & Mac)

สำหรับสินค้ารุ่น uTrust3700F, uTrust4701FB, Cloud4710FB

โปรแกรม MSR TOOLS สำหรับตั้งค่าเครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก

สำหรับสินค้า ZCS90U – ZCS100U

โปรแกรมตรวจสอบการทำงานของเครื่องอ่าน PCSC Diag

สำหรับสินค้า Smart Card Reader ทุกรุ่น

FEITIAN SK Manager สำหรับ Windows

สำหรับสินค้า FA/A4B, FA-N/K9B, FC-N/K40, FCi/K44, FA-Bio/K45

FEITIAN SK Manager สำหรับ MAC

สำหรับสินค้า FA/A4B, FA-N/K9B, FC-N/K40, FCi/K44, FA-Bio/K45

Yubikey Manager QT-1.2.4 สำหรับ Windows 32 bit – 64 bit

สำหรับสินค้า Y5A-N, Y5C-N, YA-Bio, YA-N, YC-N, YC-Bio

Yubikey Manager QT-1.2.4 สำหรับ MAC

สำหรับสินค้า Y5A-N, Y5C-N, YA-Bio, YA-N, YC-N, YC-Bio