ตารางสรุปชุดพัฒนาอ่านบัตรประชาชน แยกตาม OS

รุ่นสินค้า รูปสินค้า จุดเด่น พอร์ตเชื่อมต่อ ระบบจัดเก็บไฟล์ทะเบียน
File License Virtual License
TDK2700RB+ มีฐานวางตั้ง ใช้งานสะดวก USB 2,085 ฿
TDK2700R+ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก USB   1,910 ฿
TDK3310V2+ ราคาย่อมเยา พกพาสะดวก USB 1,350 ฿
TDK502D+ รองรับการอ่าน RFID ได้ด้วย USB 2,310 ฿
TDK2900R+ ขนาดเล็ก พกพาสะดวก USB 2,010 ฿
PDK3302R2S อ่านได้ทั้งหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน USB 32,325 ฿
* ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
รุ่นสินค้า รูปสินค้า จุดเด่น พอร์ตเชื่อมต่อ ระบบจัดเก็บไฟล์ทะเบียน
File License Virtual License
TDA39VM ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ไม่ต้องอัพเดท License Micro-USB 1,470 ฿
TDA39VC ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ไม่ต้องอัพเดท License Type C 1,650 ฿
TDA301VC สวยหรูดูดี ไม่ต้องอัพเดท License Type C 3,330 ฿
TDA2910R ขนาดเล็ก พกพาสะดวก Micro-USB 2,440 ฿
TDA3310M2 ราคาย่อมเยา Micro-USB 1,550 ฿
TDA3310C2 ราคาย่อมเยา Type C 1,670 ฿
TDA3310M2A ราคาย่อมเยา Micro-USB 1,550 ฿
TDA3310C2A ราคาย่อมเยา Type C 1,670 ฿
TDA301BT ทำงานไร้สาย ผ่าน Bluetooth Bluetooth 4,385 ฿
TDA301BL ทำงานไร้สาย ผ่าน Bluetooth Low Energy Bluetooth 2,910 ฿
TDA301BLM ทำงานไร้สาย ผ่าน Bluetooth Low Energy Bluetooth 3,145 ฿
TDA3901BE ทำงานไร้สาย ผ่าน Bluetooth Low Energy Bluetooth 3,740 ฿
TDAZ90 POS, อ่านใบขับขี่ได้ด้วย POS 28,960 ฿
* ระบบจัดเก็บไฟล์ทะเบียนแบบ  File License : หากพัฒนาแอป ฯ เสร็จแล้ว แล้วมีการสั่งซื้อสินค้าล็อตใหม่ จะต้องมีการอัพเดท File License เพื่อให้แอป ฯ รู้จักกับสินค้าล็อตใหม่ที่เพิ่งสั่งซื้อ
* ระบบจัดเก็บไฟล์ทะเบียนแบบ Virtual License : ไม่จำเป็นอัพเดท File License สามารถซื้อแล้วนำไปใช้กับแอป ฯ ที่พัฒนาได้ทันที ถึงแม้จะเป็นสินค้าล็อตใหม่ก็ตาม
* ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
รุ่นสินค้า รูปสินค้า จุดเด่น พอร์ตเชื่อมต่อ ระบบจัดเก็บไฟล์ทะเบียน
File License Virtual License
TDAi301BT ทำงานไร้สาย ผ่าน Bluetooth, มี SDK ของ Android ให้ด้วย Bluetooth 4,985 ฿
TDAi301U8A สวยหรูดูดี, มี SDK ของ Android ให้ด้วย Lightning 3,825 ฿
TDAi301VC สวยหรูดูดี, มี SDK ของ Android ให้ด้วย และไม่ต้องอัพเดท License Type C 5,650 ฿
TDAi301BL ทำงานไร้สาย ผ่าน Bluetooth Low Energy Bluetooth 3,510 ฿
TDAi301BLM ทำงานไร้สาย ผ่าน Bluetooth Low Energy Bluetooth 3,745 ฿
* ระบบจัดเก็บไฟล์ทะเบียนแบบ  File License : หากพัฒนาแอป ฯ เสร็จแล้ว แล้วมีการสั่งซื้อสินค้าล็อตใหม่ จะต้องมีการอัพเดท File License เพื่อให้แอป ฯ รู้จักกับสินค้าล็อตใหม่ที่เพิ่งสั่งซื้อ
* ระบบจัดเก็บไฟล์ทะเบียนแบบ Virtual License : ไม่จำเป็นอัพเดท File License สามารถซื้อแล้วนำไปใช้กับแอป ฯ ที่พัฒนาได้ทันที ถึงแม้จะเป็นสินค้าล็อตใหม่ก็ตาม
* ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้