ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติ รุ่น PFK3300R

25,675 ฿

เพียงเสียบหน้าหนังสือเดินทางลงบนเครื่องอ่านฯ ข้อมูลจาก MRZ 2 บรรทัดล่างสุดในหน้าหนังสือเดินทางจะถูกป้อนลงช่องว่างบนแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ข้อมูลเอง สะดวก รวดเร็ว และข้อมูลถูกต้อง นำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องแก้โปรแกรมที่ท่านใช้งานอยู่ รองรับทั้งแบบฟอร์มที่ทำงานบน Windows และ Web Base

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

มีสินค้า

รายละเอียด

[✔] ป้อนข้อมูลจากหนังสือเดินทางได้ ทั้ง MRZ และ RFID
[✔] ขนาดเล็กกะทัดรัด ราคาประหยัด
[✔] ป้อนข้อมูลจากบัตรประชาชนได้ เมื่อซื้อ TFK2700RB มาติดตั้งเพิ่มเติม โดยการต่อตรงเข้ากับเครื่อง PC
[ Χ ] ถ่ายภาพหนังสือเดินทางด้วย UV ไม่ได้

เพียงเสียบหน้าหนังสือเดินทางลงบนเครื่องอ่านฯ ข้อมูลจาก MRZ 2 บรรทัดล่างสุดในหน้าหนังสือเดินทางจะถูกป้อนลงช่องว่างบนแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ข้อมูลเอง สะดวก รวดเร็ว และข้อมูลถูกต้อง นำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องแก้โปรแกรมที่ท่านใช้งานอยู่ รองรับทั้งแบบฟอร์มที่ทำงานบน Windows และ Web Base

ประโยชน์ในการใช้งาน

 • เป็นชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลของหนังสือเดินทางแบบอัตโนมัติประกอบด้วยตัวเครื่องอ่านหนังสือเดินทางของ Elyctis จากฝรั่งเศส และโปรแกรมสำหรับการกรอกข้อมูลของหนังสือเดินทางลงแบบฟอร์มหรือโปรแกรมหรือหน้าเว็บแบบอัตโนมัติ (PassIDform)
 • ใช้ได้กับ Windows XP จนถึง Windows 10 ทั้ง 32 และ 64 บิต

คุณสมบัติของ โปรแกรม Passport and Thai ID Auto Form Filler (PassIDform)

 • อ่านข้อมูลหนังสือเดินทางตามมาตรฐาน ICAO Doc 9303 ได้โดยใช้ เทคโนโลยี OCR และอ่านข้อมูล RFID สำหรับ e-Passport ได้
 • สามารถซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน TFK2700RB มาติดตั้งเพิ่มเติม ทำให้อ่านบัตรประชาชนรุ่นต่างๆ ได้ทุกรุ่นจนถึงรุ่นปัจจุบัน
 • ข้อมูลที่สามารถนำมากรอกลงหน้าจอโปรแกรมและแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นข้อมูลจากหนังสือเดินทาง 22 รายการ และข้อมูลเพิ่มเติมที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาให้ใหม่อีก 3 รายการ คือวันที่ปัจจุบัน, เวลาปัจจุบัน และ อายุ
 • ทำงานแบบอัตโนมัติ (Auto Fill Form)
 • อ่านข้อมูลอัตโนมัติเมื่อมีการวางเล่มหนังสือเดินทางบนเครื่องอ่าน
 • ผู้ใช้สามารถเลือกและเปลี่ยนสคริปต์ในการกรอกข้อมูลได้ง่าย ทำให้สามารถใช้งานกับแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด
 • เมนูและโปรแกรมรองรับการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถปิดการทำงานของโปรแกรมไว้ชั่วคราวได้ เพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของโปรแกรมอื่นสามารถแก้ไขสคริปต์ได้จากในโปรแกรม ผ่านโปรแกรม Notepad และยังสามารถทดสอบสคริปต์ได้ง่ายภายในโปรแกรม
 • สามารถตั้งรูปแบบ (Format) ของข้อมูลได้หลากหลาย เช่น
  • ตั้งเป็นตัวเลขไทยหรือเลขอราบิก
  • วันที่รองรับทั้งปี พ.ศ. และ ค.ศ. ชื่อเดือนทั้งเต็ม และย่อ ภาษาไทยและอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข เช่น ย่อแบบนี้ 05/11/1977 หรือเต็มแบบนี้ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
  • ระบุเพศได้หลายแบบ เช่น ช, ช., ชาย, M, Male หรือระบุเป็นตัวเลขก็ได้เช่น 1 สำหรับเพศชาย 2 สำหรับเพศหญิง
 • สามารถปรับความเร็วในการกรอกข้อมูลได้ เพื่อรองรับโปรแกรมต่าง ๆ ที่อาจทำงานช้าเร็วแตกต่างกันได้

คุณสมบัติของเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง PFK3300R

 • อ่านข้อมูลจากหนังสือเดินทาง และ Visa ได้
 • มีระบบการอ่าน RFID สำหรับ e-Passport ได้ข้อมูลทั้งตัว อักษรและ ภาพถ่ายใบหน้าความละเอียดสูงของผู้ถือ หนังสือเดินทาง
 • มีแท่นเสียบเป็นร่องขนาดพอดีกับหนังสือเดินทาง จับเสียบ ได้ทันที ง่ายและรวดเร็ว หมดปัญหาเรื่องการวางเอียง
 • ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ระบบOCR อ่านข้อมูลจาก MRZ ได้ทั้งแบบ 1, 2 และ 3บรรทัด
 • หากต้องการพัฒนาโปรแกรมเองก็สามารถทำได้ เพราะมี ซอฟต์แวร์ชุดพัฒนา (SDK) และตัวอย่างโปรแกรมให้ใช้
 • การเชื่อมต่อใช้เพียงสาย USB ไม่ต้องใช้ AC/DC Adapter เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงเพิ่ม

เหมาะสำหรับ

 • งานลงทะเบียนเข้าพักโรงแรม, งานแลกเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจท่องเที่ยว, สถานทูต, งานรับสมัครงาน,
 • งานที่ทำนิติกรรมกับชาวต่างชาติ, ระบบผ่านเข้าออกอาคาร, ร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษี, VAT Refund หรือ ช็อปช่วยชาติ

อุปกรณ์ภายในชุดสินค้า

ตัวเครื่องอ่าน PFK3300R

คำแนะนำและข้อควรระวัง

 • ไม่ควรติดตั้งเครื่องในจุดที่มีความชื้นหรือความร้อนสูง
 • ระวังอย่าให้เกิดการกระแทก หรือตกหล่น เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้

การรับประกันสินค้า

สินค้ารับประกัน 1 ปี ยกเว้นกระจกและชิ้นส่วนสึกหรอแตกหักจากการใช้งาน, การใช้งานผิดวิธี, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯ

ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสาร

เอกสารข้อมูลสินค้า (Datasheet) – ภาษาไทย

คู่มือการใช้งานโปรแกรม PassIDform – ภาษาไทย

คู่มือการใช้งานโปรแกรม PassIDform – English

ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ PFK รุ่นล่าสุด พร้อมโปรแกรมและไลเซนส์ในการใช้งาน

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ Elyctis ID BOX One SDK

ทดสอบ Auto Fill Form

คัดลอก Script ข้างล่างนี้ลง Notepad หรือดาวน์โหลด (คลิกที่นี่) จากนั้นบันทึกไปไว้ที่ไดรฟ์ C → PassIDform → Scripts

[P_TitleRFID]{Tab}[P_FirstName]{Tab 2}[P_Surname]{Tab}
[P_IDNumber]{Tab}[P_PassportNumber]{Tab}[P_Nationality]{Tab}[P_BirthDate; DD MMMM YYYY]{Tab}[Age; Y" Year " M" Month"]{Tab}
{Down P_Sex.Num +2}{Tab 3}
[P_BirthPlaceRFID]{Tab 2}
[P_Nationality; full]{Tab}
[P_IssueDateRFID; DD/MM/YYYY]{Tab}[P_ExpiryDate; DD/MM/YYYY]