HawkEye ThaiID SDK อ่านบัตรประชาชนราคาประหยัด สำหรับ Web Application รุ่น TDKW3310V2+

1,495 ฿

Thai ID Card Development for Web App เป็นชุด SDK อ่านบัตรบนเว็บแอป สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บ ให้สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนมาใช้งานได้โดยง่าย ใช้ได้กับ Browser บน Windows โดยใช้งานผ่าน WebSocket และ Agent จัดเป็นชุดพร้อมเครื่องอ่านบัตรประชาชนแนวนอนคุณภาพสูงในราคาประหยัด อ่านข้อมูลและรูปภาพจากบัตรประชาชนรุ่นล่าสุดได้ภายใน 1 วินาที

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

Thai ID Card Development for Web App เป็นชุด SDK อ่านบัตรบนเว็บแอป สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บ ให้สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนมาใช้งานได้โดยง่าย ใช้ได้กับ Browser บน Windows โดยใช้งานผ่าน WebSocket และ Agent จัดเป็นชุดพร้อมเครื่องอ่านบัตรประชาชนแนวนอนคุณภาพสูงในราคาประหยัด อ่านข้อมูลและรูปภาพจากบัตรประชาชนรุ่นล่าสุดได้ภายใน 1 วินาที


ประโยชน์ในการใช้งาน

 • ทำให้ Web App อ่านข้อมูลจากหน้าบัตรประชาชนได้โดยไม่จำเป็นต้องรู้กลไกการทำงานของเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดและโครงสร้างภายในของบัตรประจำตัวประชาชน
 • ลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรม ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้
 • ลดปัญหาในการป้อนข้อมูลบัตร ไม่ต้องกังวลว่าผู้ใช้จะป้อนข้อมูลผิดพลาด
 • ผู้ใช้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น ดีและถูกต้องกว่าการป้อนด้วยมือ
 • ได้ข้อมูลหน้าบัตรครบ รวมทั้งรูปภาพเจ้าของบัตรและชื่อหน่วยงานที่ออกบัตร

 

คุณสมบัติ

 • ใช้ WebSocket ทำงานร่วมกับโปรแกรม Agent บน Windows
 • รองรับการอ่านทั้งแบบ AutoRead อ่านทันทีที่เสียบบัตร และแบบ ManualRead ที่ผู้ใช้เป็นผู้คลิกปุ่มอ่านเอง
 • รองรับ Browser ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Google Chrome และ Microsoft Edge
 • ความเร็วสูง อ่านข้อมูลและรูปภาพจากบัตรประชาชนรุ่นล่าสุดได้ภายใน 1 วินาที
 • อ่านข้อมูลตัวอักษรของบัตรประชาชนได้ 23 รายการ และ อ่านรูปถ่ายของเจ้าของบัตรได้ด้วย รวมเป็น 24 รายการ
 • รูปภาพที่อ่านได้มีขนาด 297×355 จุด หรือ 148×178 จุด แล้วแต่รุ่นของบัตร รูปแบบไฟล์ JPG
 • อ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่าง ๆ ได้ทุกรุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน
 • ทำงานแบบ Offline (Local) หรือ Online ก็ได้
 • มีตัวอย่างโปรแกรมต้นฉบับ (Source Code) ภาษา JavaScript
 • มี SDK สำหรับ Windows App อยู่ในชุด สามารถนำไปใช้งานเพิ่มเติมได้ถ้าต้องการ
 • สามารถนำไปพัฒนาและจัดจำหน่ายต่อได้

 

คุณสมบัติของเครื่องอ่านสมาร์ทคาร์ด TDKW3310V2+

 • เป็นเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบแนวนอน น้ำหนักเบา
 • เป็นเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดที่ผ่านการลงทะเบียนไลเซนส์ไว้แล้ว สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาทะเบียนอีกต่อไป
 • สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ทคาร์ด และเขียนข้อมูลลงในบัตรสมาร์ทคาร์ด ตามมาตรฐาน ISO 7816
 • สามารถอ่านและเขียนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถติดต่อกับบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครองด้วยความเร็ว 4.8MHz เร็วกว่าเครื่องอ่านทั่วไปตั้งแต่ 34% ถึง 66%
 • ติดตั้งง่าย ใช้ได้ทั้งไดรเวอร์ของ Identivและไดรเวอร์แบบ CCID ของMicrosoft
 • เสียบแล้วใช้งานได้เลย เมื่อใช้งานกับไดรเวอร์แบบ CCID ของMicrosoft (Windows 7 ขึ้นไป)
 • ใช้กับบัตรได้ทั้ง 3 คลาส (A, B และ C) ที่แรงดัน 5V, 3V และ 1.8V ทำให้สามารถรองรับบัตรรุ่นใหม่ที่จะแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตได้
 • สายไฟยาว 150 cm
 • เป็นเครื่องอ่านคุณภาพสูงจาก Identiv
 • รองรับการติดต่อใช้งานตามมาตรฐาน Microsoft PC/SC, CT-API
 • เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB

 

รูปแบบการซื้อ License

 • ชุดพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชน 1 เครื่อง, ซอฟต์แวร์ SDK อ่านบัตรบนเว็บแอป สำหรับการพัฒนา 1 ชุด และใบอนุญาตให้ใช้โปรแกรม 1 ไลเซนส์
 • ไลเซนส์ติดอยู่กับเครื่องอ่าน สามารถย้ายเครื่องอ่านไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
 • เมื่อพัฒนาโปรแกรมเสร็จ และต้องการเพิ่มจุดใช้งาน สามารถซื้อชุดเครื่องอ่านพร้อมไลเซนส์ไปใช้งานเพิ่มเติมตามจำนวนที่ต้องการได้ทันที

 

เหมาะสำหรับ

 • โปรแกรมเมอร์, ผู้พัฒนาโปรแกรมและซอฟต์แวร์เฮาส์ทุกแห่ง
 • หน่วยงานราชการ, ธนาคาร, รัฐวิสาหกิจ, โรงพยาบาล, เอกชน, ธุรกิจประกันภัย และอื่น ๆ ที่มีการให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก
 • เว็บแอปพลิเคชันที่มีการเก็บข้อมูลของบัตรประชาชน เช่นการรับสมัครงาน, การลงทะเบียน, การแสดงตนใช้สิทธิ์
 • เว็บไซต์ที่ต้องการใช้บัตรประชาชนเป็นกุญแจผ่าน (Login) แทนรหัสผ่าน หรือใช้แทนบัตรสมาชิก

 

อุปกรณ์ภายในชุดสินค้า

ตัวเครื่องอ่านบัตรประชาชน TDKW3310V2+

 

ข้อกำหนดการใช้งาน

 • ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
 • ใช้เพื่อการทำงาน, ให้บริการหรือทำธุรกรรมเพื่อเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น
 • ในการนำไปอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น
 • ห้ามนำข้อมูลภาพและข้อความที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตร
 • กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำซอฟต์แวร์นี้ หรือข้อมูลที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในทางมิชอบ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องรับผิดชอบในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญาและอื่น ๆ โดยทางบริษัทอาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

 

คำแนะนำและข้อควรระวัง

 • สินค้าชุดพัฒนา TDKW3310V2+ นี้ ออกแบบมาเพื่อให้นักพัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์ใช้งาน ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
 • ใช้งานบน Windows เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานบน OS อื่นได้
 • ไม่ควรติดตั้งเครื่องในจุดที่มีความชื้นหรือความร้อนสูง

 

การรับประกันสินค้า

สินค้ารับประกัน 3 ปี ยกเว้นชิ้นส่วนสึกหรอ, แตกหัก, ฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพตามการใช้งาน, การใช้งานผิดวิธี , จับดึงสายผิดวิธีหรือไม่ถูกต้อง, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯ

 

ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสาร

เอกสารข้อมูลสินค้า (Datasheet) ภาษาไทย

คู่มือการใช้งานคำสั่ง API ของชุด ThaiID/TDKW Web SDK

ถามตอบ ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านบัตรประชาชนสำหรับ Windows and Web Application

ดาวน์โหลด

ชุดพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดบน Web Browser (HawkEye ThaiID/TDKW_SDK_Package)

คุณอาจจะชื่นชอบ…