ชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชนพร้อมใช้ 2 OS รุ่น TRAK3310M2

2,420 ฿

ชุดเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนสำเร็จรูป ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ 2 ชุด สำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows และโทรศัพท์มือถือระบบ Android ตัวเครื่องอ่านใช้พอร์ต Micro-USB เสียบกับพอร์ตของโทรศัพท์มือถือได้ทันที และมีหัวแปลงสำหรับใช้งานกับพีซีได้ด้วย

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

มีสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนสำเร็จรูป ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ 2 ชุด สำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows และโทรศัพท์มือถือระบบ Android ตัวเครื่องอ่านใช้พอร์ต Micro-USB เสียบกับพอร์ตของโทรศัพท์มือถือได้ทันที และมีหัวแปลงสำหรับใช้งานกับพีซีได้ด้วย


ประโยชน์ในการใช้งาน

ใช้งานอ่านข้อมูลบัตรประชาชนแบบตั้งโต๊ะเมื่ออยู่ในสำนักงาน และใช้งานแบบเคลื่อนที่กับโทรศัพท์มือถือเมื่อออกทำงานภาคสนาม

คุณสมบัติ

 • เครื่องอ่านเครื่องเดียว สามารถใช้งานได้กับทั้งคอมพิวเตอร์-โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือ อยู่ที่ไหนก็อ่านบัตรประชาชนได้
 • ในชุดสินค้า จะมีเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดแบบ Micro-USB พร้อมหัวแปลง 2 แบบ จึงพร้อมใช้งานกับโทรศัพท์มือถือทั้งที่เป็นแบบ Micro-USB และ USB Type-C และคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตแบบ USB ขนาดมาตรฐาน
 • ตัวเครื่องอ่าน มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก แข็งแรงทนทาน
 • เครื่องอ่านผ่านการลงทะเบียนไลเซนส์ไว้เรียบร้อยแล้วทั้ง 2 โอเอส จึงพร้อมใช้งานกับทั้งโปรแกรม ThaiID บนระบบ Windows และแอปพลิเคชัน AThaiID บนระบบ Android
 • นอกจากใช้งานเครื่องอ่านกับโปรแกรม ThaiID และแอปพลิเคชัน AThaiID ของ R&D แล้ว ยังสามารถนำเครื่องอ่านนี้ไปใช้งานกับโปรแกรมอื่น เช่นโปรแกรมของทางราชการและกรมการปกครองเพื่ออ่านบัตรประชาชนได้ตามปกติ
 • สามารถดาวนโหลดโปรแกรม ThaiID และแอปพลิเคชัน AThaiID จากเว็บไซต์ของบริษัท
 • ทำงานแบบ Offline ไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ต้องใช้ Wi-Fi (ยกเว้นตอนติดตั้งครั้งแรก)
 • อ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่าง ๆ ได้ทุกรุ่น รวมถึงรุ่นปัจจุบัน
 • อ่านข้อมูลตัวอักษรของบัตรประชาชนได้ 23 รายการ และ อ่านรูปถ่ายของเจ้าของบัตรได้ด้วย รวมเป็น 24 รายการ
 • รูปภาพที่อ่านได้มีขนาด 297×355 จุด หรือ 148×178 จุด (แล้วแต่รุ่นของบัตร) บันทึกเป็นไฟล์ภาพอยู่ในพีซี/เครื่องโทรศัพท์มือถือ
 • บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์อัตโนมัติ 5 รูปแบบ เก็บไว้ในเครื่อง ได้แก่
  – แฟ้มภาพถ่ายเจ้าของบัตร (JPG)
  – แฟ้มข้อมูลตัวอักษรของบัตร (TXT)
  – แฟ้มข้อมูลตัวอักษรของบัตรแบบมี # คั่น (_Data.TXT) (เป็นฟอร์แมตพิเศษสำหรับโปรแกรมเมอร์นำไปใช้งานต่อ)
  – แฟ้มฐานข้อมูลตัวอักษร (CSV) สำหรับนำเข้าไปใช้งานกับโปรแกรม Excel
  – แฟ้มภาพบัตร (_Card.JPG) (เฉพาะ AThaiID)
 • ผู้ใช้สามารถเลือกการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลได้ 5 แบบเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ได้แก่ตั้งชื่อแฟ้มเป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ตั้งชื่อแฟ้มตามชื่อผู้ถือบัตรเป็นภาษาอังกฤษแบบชื่อขึ้นก่อน และแบบนามสกุลขึ้นก่อน, ตั้งชื่อแฟ้มตามชื่อผู้ถือบัตรเป็นภาษาไทย และตั้งชื่อแฟ้มเป็นชื่อคงที่
 • มีการบันทึกเวลาและวันที่ที่อ่านบัตรไว้ด้วยทุกรายการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
 • สามารถบันทึกชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัทที่เป็นผู้ใช้งานโปรแกรมนี้หรือชื่อเครื่องโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลได้
 • สามารถบันทึกหมายเหตุเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลได้ ใช้สำหรับระบุหมายเหตุต่าง ๆ ในการใช้งาน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน, ชื่อโครงการ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นต้น
 • สามารถบันทึกข้อมูลประจำบัตรเพิ่มเติมหลังจากที่ได้อ่านบัตรประชาชนไปแล้วได้ สูงสุดถึง 10 ข้อมูล เช่น ข้อมูลลักษณะท่าทางของผู้ถือบัตร เช่น แต่งชุดนักเรียน ป้อนวัตถุประสงค์ของการมา เช่น พนักงานของบริษัท ก. มาพบคุณสมชาย หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของบัตร
 • สามารถตรวจสอบและรับรู้บัตรประชาชนแบบตลอดชีพได้
 • สามารถตรวจสอบบัตรที่ไม่มีข้อมูลวันที่เกิด หรือเดือนเกิดได้ และจะแก้ไขวันเกิดให้อัตโนมัติตามเกณฑ์ของกรมการปกครอง
 • มีตัวเลขนับจำนวนครั้งในการอ่านบัตรบนหน้าจอ และสามารถรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่จาก 0 ได้

คุณสมบัติของโปรแกรม ThaiID สำหรับใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows

 • มีระบบ Clipboard สามารถ Copy ข้อมูลลง Clipboard ได้ เพื่อนำไปกรอกข้อมูล (Paste) หรือกด Ctrl-V เพื่อวางข้อมูลในโปรแกรมอื่นได้โดยสะดวก สามารถเลือก Copy ข้อมูลเฉพาะบางส่วน, ข้อมูลตัวอักษรทั้งหมด หรือเฉพาะรูปถ่ายก็ได้
 • ปุ่มเมนูและคำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมทุกจุด จะมีข้อความคำแนะนำการใช้งาน (Tooltip) สามารถดูได้โดยการเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือปุ่มหรือจุดที่ต้องการรู้รายละเอียดการใช้งาน เหมือนกับมี Help ในตัว จึงใช้งานง่าย
 • สามารถแจ้งเตือนได้เมื่อพบบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้ว
 • มีปุ่ม ล้างหน้าจอ สามารถล้างข้อมูลของบัตรประจำตัวประชาชนที่อ่านค้างไว้บนหน้าจอออกให้กลายเป็นช่องว่างได้
 • สามารถพิมพ์รายงานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรูปถ่ายลงกระดาษ
 • สามารถถ่ายสำเนาบัตรจำลองลงบนกระดาษ (ใช้แทนการถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชน)
 • ในการพิมพ์เอกสาร สามารถสั่งให้พิมพ์ข้อความ รับรองข้อมูลถูกต้อง พร้อมพิมพ์ชื่อผู้ถือบัตรไว้บนเอกสารที่พิมพ์ออกมา เพื่อให้ผู้ถือบัตรลงนามรับรองเอกสาร หรือไม่ก็ได้
 • ในการพิมพ์เอกสาร สามารถสั่งให้พิมพ์เงื่อนไขการใช้เอกสารหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ใช้สามารถกำหนดข้อความได้เอง เช่น ใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น
 • ในการพิมพ์เอกสาร จะพิมพ์วันที่และเวลาของการพิมพ์กำกับไว้ด้วยทุกครั้ง
 • สามารถบันทึกค่าตัวเลือกต่าง ๆ ได้ เพื่อให้โปรแกรมจดจำค่าตัวเลือกไว้ใช้งานในครั้งต่อ ๆ ไป
 • รองรับการอ่านข้อมูลจากใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) โดยจัดซื้อเครื่องอ่าน TRK100DL มาติดตั้งเพิ่มเติม

คุณสมบัติของโปรแกรม AThaiID สำหรับใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android

 • สามารถใช้ดูข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรูปถ่ายบนจอภาพ ย่อขยายได้ แชร์ได้
 • สามารถพิมพ์ภาพบัตรลงเครื่องพิมพ์ได้ (ใช้แทนการถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชน) ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่รองรับการพิมพ์ผ่าน Wi-Fi
 • สามารถแสดงอายุของเจ้าของบัตร เป็น ปี เดือน วัน ตรงตามมาตรฐานการนับอายุของทางราชการ
 • มีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในเครื่อง สามารถดูข้อมูลบัตรย้อนหลังได้
 • สามารถตรวจหาและแจ้งเตือนเมื่อพบบัตรประชาชนตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ เช่น
  – อายุ (ไม่ถึง, ไม่เกิน, เท่ากับ, ตั้งแต่ และเกินกว่า)
  – วันเกิด (ก่อนวันที่, ไม่เกินวันที่, เกิดวันที่, เกิดตั้งแต่วันที่ และเกิดหลังวันที่)
  – บัตรหมดอายุ หรือเหลืออายุบัตรน้อยกว่าจำนวนวันที่กำหนด (เช่นเหลือน้อยกว่า 30 วัน)
  – เป็นบัตรตลอดชีพ
  – ข้อมูลในบัตรผิดปกติ (เช่นบัตรปลอม)
  – ภูมิลำเนาอยู่ในหรือนอกจังหวัดที่กำหนด
  – เป็นเพศที่กำหนด
 • สามารถแบ่งปัน (Share) และส่งต่อข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ เช่น Line, Facebookและ Email เป็นต้น
 • สามารถเก็บข้อมูลบัตรทุกครั้งที่มีการอ่านเป็นฐานข้อมูล CSV เรียงตามเวลา และสามารถส่งออกข้อมูล CSV เพื่อนำไปใช้งานกับโปรแกรม Excel บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติของชุดพัฒนา ThaiID/DLL SDK และ ThaiIDService Mode สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

 • สำหรับโปรแกรมเมอร์ มีชุดพัฒนา ThaiID/DLL SDK และตัวอย่างโปรแกรมภาษา VB6, VB.Net และ C# สำหรับนำไปพัฒนาต่อเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ พร้อมไลเซนส์ในการใช้งานและจัดจำหน่ายต่อ
 • มีชุดพัฒนาอย่างง่ายทำงานแบบ Command Line ร่วมกับโปรแกรม ThaiID ในโหมด ThaiIDService สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น VB.NET, VC.NET, C# บน .NET Framework และภาษาอื่นๆ ที่สามารถเรียกใช้งานโปรแกรม EXE อื่นผ่าน Command Line หรือ Shell ได้ เหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ไม่ต้องการใช้ DLL หรือไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน DLL

คุณสมบัติของเครื่องอ่านสมาร์ทคาร์ด TRAK3310M2

 • หัวเสียบเป็น Micro-USB ตัวผู้ สามารถเสียบกับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่มีช่องเสียบแบบ Micro-USB และรองรับคุณสมบัติ OTG (USB On-The-Go) ไดัทันที
 • มีหัวแปลงเป็น USB Type-C ให้ เพื่อใช้กับโทรศัพท์มือถือที่มีพอร์ตแบบ USB Type-C ได้
 • มีหัวแปลงสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตแบบ USB แถมมาด้วย
 • เป็นเครื่องอ่านแบบความเร็วสูง อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนได้ที่ความเร็วสูงถึง 4.8MHz
 • ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา เหมาะแก่การพกพาไปใช้งานได้ทุกที่
 • สามารถใช้งานเครื่องอ่านนี้กับโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนของกรมการปกครองและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ได้
 • สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ทคาร์ด และเขียนข้อมูลลงในบัตรสมาร์ทคาร์ด ตามมาตรฐาน ISO 7816
 • สามารถอ่านและเขียนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้กับบัตรได้ทั้ง 3 คลาส (A, B และ C) ที่แรงดัน 5V, 3V และ 1.8V ทำให้สามารถรองรับบัตรรุ่นใหม่ที่จะแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตได้
 • เป็นเครื่องอ่านคุณภาพสูงจาก Identiv ประเทศสหรัฐอเมริกา

เหมาะสำหรับ

 • หน่วยงานราชการ, ธนาคาร, รัฐวิสาหกิจ,โรงพยาบาล และอื่น ๆ ที่มีการให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก
 • หน่วยงานเอกชนที่มีการตรวจสอบบัตรประชาชนก่อนการให้บริการต่าง ๆ เช่นสถานบันเทิง, งานกลางแจ้ง, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจขายตรง, ใช้ลงทะเบียนเข้างาน, รับสมัครพนักงาน, ออกงานอีเวนต์, จองซื้อสินค้า-บ้าน-อาคารชุด
 • เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของลานจอดรถ, อาคาร และหมู่บ้าน

อุปกรณ์ภายในชุดสินค้า

 • ตัวเครื่องอ่านบัตรประชาชน TRAK3310M2 ที่ลงทะเบียนกับแฟ้มใบอนุญาต DLX และ DLA แล้ว
 • หัวแปลง Micro-USB เป็น USB Type-A ตัวผู้
 • หัวแปลง Micro-USB เป็น USB Type-C ตัวผู้

ข้อกำหนดการใช้งาน

 • ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
 • ใช้เพื่อการทำงาน, ให้บริการหรือทำธุรกรรมเพื่อเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น
 • ในการนำไปอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น
 • ห้ามนำข้อมูลภาพและข้อความที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตร
 • กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำซอฟต์แวร์นี้ หรือข้อมูลที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในทางมิชอบ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องรับผิดชอบในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญาและอื่น ๆ โดยทางบริษัทอาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

คำแนะนำและข้อควรระวัง

 • ในการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต อุปกรณ์มือถือนั้นจะต้องรองรับคุณสมบัติ OTG (USB On-The-Go) ได้ด้วย โปรดตรวจสอบจากคู่มือของโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตก่อนสั่งซื้อ
 • แอปพลิเคชัน AThaiID อาจต้องมีการติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตในครั้งแรกที่มีการติดตั้ง หรือมีการเปลี่ยนเครื่องอ่านที่ใช้งาน

การรับประกันสินค้า

สินค้ารับประกัน 3 ปี ยกเว้นชิ้นส่วนสึกหรอ, แตกหัก, ฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพตามการใช้งาน, การใช้งานผิดวิธี, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯ

ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสาร

เอกสารข้อมูลสินค้า (Datasheet) – ภาษาไทย

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ThaiID – ภาษาไทย

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน AThaiID – ภาษาไทย

คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชัน AThaiID V1.2.091A ด้วยไฟล์ APK

ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ TRK รุ่นล่าสุด พร้อมชุดพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดและไลเซนส์ในการใช้งาน

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน AThaiID V1.2.091A ด้วยไฟล์ APK

[คลิป] การติดตั้งแอปฯ AThaiID ด้วยไฟล์ APK

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน AThaiID V1.2.091A ด้วยไฟล์ APK ผ่าน QR-Code