หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ

การเลือกซื้อสินค้า TRK และ TFK

TFK2700RB, TRK2700RB, uTrust 2700RB และ TRK100DLTFK2700RB

TRK2700RB

uTrust 2700RB

TRK100DL

ประเภทสินค้า

ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน

ชุดเครื่องอ่าน

บัตรประชาชน

เครื่องอ่าน

บัตรสมาร์ทคาร์ด

ชุดเครื่องอ่าน

ใบอนุญาตขับรถ

ความสามารถ

สูงสุด

ปานกลาง

ต่ำสุด

ปานกลาง

อ่านบัตรประชาชน

ได้

ได้

ได้ (ต้องมีโปรแกรม)

ไม่ได้

อ่าน

ใบอนุญาตขับรถ

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

โปรแกรมกรอกข้อมูลบัตรประชาชน (Form Filler)

มี PassIDform

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและใบขับขี่

มี ThaiID

ไม่มี

ต้องจัดหาเอง

มี ThaiID

SDK พัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน

มี ThaiID/DLL SDK

ไม่มี

ไม่มี

ไลเซนส์การใช้งาน DLL

มี 1 ไลเซนส์ต่อ 1 เครื่อง

ไม่มี

ไม่ต้องใช้TFK, TRK และ uTrust

                   สินค้า TRK2700RB จะเป็นชุดเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนสำเร็จรูปรุ่นมาตรฐาน ภายในชุดจะมีทั้งตัวเครื่องอ่านรุ่นพิเศษและโปรแกรมสำหรับอ่านบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อติดตั้งแล้วจะสามารถอ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ทันที


                  สินค้าในกลุ่ม TFK คือสินค้าแบบเดียวกับ TRK แต่เป็นรุ่นสำหรับมืออาชีพ เพิ่มความสามารถพิเศษในการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ทั้งแบบอัตโนมัติ นั่นคือมีโปรแกรม PassIDform เพิ่มขึ้นมา

                 ส่วนสินค้า uTrust 2700RB เป็นเพียงเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดเปล่า ๆ ถ้าต้องการนำไปใช้อ่านบัตรประชาชน ผู้ใช้จะต้องมีโปรแกรมสำหรับอ่านอยู่ก่อนแล้ว เช่นโปรแกรมของกรมการปกครอง หรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเอง


                  สินค้า TRK100DL จะเป็นชุดเครื่องอ่านใบอนุญาตขับรถแบบสำเร็จรูป ภายในชุดจะมีตัวเครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็กและโปรแกรมสำหรับอ่านใบอนุญาตขับรถ เมื่อติดตั้งแล้วจะสามารถอ่านใบอนุญาตขับรถได้ทันที


ข้อแตกต่างของ TFK2700RB กับ TRK2700RB

                      สินค้าทั้งสองรุ่นเป็นชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชนเหมือนกัน จุดแตกต่างคือซอฟต์แวร์ในชุดของ TFK จะมีมากกว่า คือมีโปรแกรมสำหรับการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม (PassIDform) เพิ่มขึ้นมา ทำให้มีราคาสูงกว่า นอกนั้นจะใช้งานแทนกันได้หมดทั้ง 2รุ่น

วิธีการสังเกตคือ ตัว F ที่อยู่ใน TFK คือตัวย่อของคำว่า Form หมายความว่าสามารถกรอกแบบฟอร์มได้

ส่วนตัว R ใน TRK จะหมายถึง Read คืออ่านบัตรได้อย่างเดียว


TRK100DL ต่างจาก TRK รุ่นอื่นอย่างไร

                        TRK100DL เป็นชุดสำหรับการอ่านใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) โดยใช้โปรแกรม ThaiID เหมือนกับสินค้า TRK รุ่นอื่น แต่ตัวเครื่องอ่านจะเป็นเครื่องอ่านแบบแถบแม่เหล็กที่รองรับการรูดด้วยใบอนุญาตขับรถเท่านั้น ดังนั้นจึงใช้สำหรับการอ่านใบขับขี่แต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถอ่านบัตรประชาชนได้


การใช้งาน TRK2700RB ร่วมกับ TRK100DL

                      ในระบบงานที่ต้องการอ่านข้อมูลจากทั้งบัตรประชาชนและใบขับขี่ สามารถติดตั้งเครื่องอ่าน TRK2700RB และ TRK100DL ไว้ด้วยกันได้ แล้วใช้โปรแกรม ThaiID เพียงโปรแกรมเดียวก็สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรทั้ง 2 ชนิดได้

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

R&D Computer System Co., Ltd.

ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745

E-Mail : sales@rd-comp.com

http://www.rd-comp.com

TxK_Selection_Guide_R20180321


เว็บสำเร็จรูป
×