หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ
 
ชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชนสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) HawkEye ThaiID รุ่น TDK2700RB+

 
ราคา 1,695.00 บาท/เครื่อง
 

รหัสสินค้า : TDK2700RB+
Volume :
 
 
 
 
 
Description

        Thai ID Card Development for Windowsเป็นชุด SDK ที่ช่วยให้โปรแกรมประยุกต์สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนมาใช้งานได้โดยง่าย เช่นเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายของเจ้าของบัตร ใช้ได้กับ .Net, VB6, VB.Net, C#, C++ และอื่น ๆ โดยใช้งานผ่าน DLL จัดเป็นชุดพร้อมเครื่องอ่านบัตร และไลเซนส์สำหรับการใช้งาน


ประโยชน์ในการใช้งาน

 • เพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรมประยุกต์ให้อ่านข้อมูลจากหน้าบัตรประชาชนได้โดยไม่จำเป็นต้องรู้กลไกการทำงานของเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดและโครงสร้างภายในของบัตรประจำตัวประชาชน

 • ลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรม ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้

 • ลดปัญหาในการป้อนข้อมูลบัตร ไม่ต้องกังวลว่าผู้ใช้จะป้อนข้อมูลผิดพลาด

 • ผู้ใช้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น ดีและถูกต้องกว่าการป้อนด้วยมือ

 • ได้ข้อมูลหน้าบัตรครบ รวมทั้งรูปภาพเจ้าของบัตรและชื่อหน่วยงานที่ออกบัตร


คุณสมบัติ

 • มีซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถอ่านบัตรประชาชนไทยได้

 • ใช้ Library (DLL) รุ่นใหม่ R&D NID Card DLL Plus ที่มีฟังก์ชันให้ใช้งานมากกว่า DLL รุ่นธรรมดาที่ใช้ในชุดพัฒนาของ TRK2700RB

  • updateLicenseFileRD สั่งให้โปรแกรมอัปเดตแฟ้มใบอนุญาตล่าสุดจากอินเทอร์เน็ต

  • getRidDD ขอข้อมูลเลขประจำตัวของเครื่องอ่านบัตร (Reader ID หรือ RID) สามารถนำมาใช้ล็อกโปรแกรมได้

 • รองรับการพัฒนาบน Windows ทั้ง 32 และ 64 บิต

 • อ่านข้อมูลตัวอักษรของบัตรประชาชนได้ 23 รายการ และ อ่านรูปถ่ายของเจ้าของบัตรได้ด้วย รวมเป็น 24 รายการ

 • รูปภาพที่อ่านได้มีขนาด 297x355 จุด หรือ 148x178 จุด แล้วแต่รุ่นของบัตร รูปแบบไฟล์ JPG สามารถสั่งบันทึกเป็นไฟล์ภาพได้

 • อ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดรุ่นต่าง ๆ ได้ทุกรุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน

 • ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันหลายเครื่อง (เลือกอ่านทีละเครื่อง) เช่นระบบที่ต้องมีการเสียบบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับขึ้นไปพร้อมกัน

 • ทำงานแบบ Offline ไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ต

 • มีตัวอย่างโปรแกรมต้นฉบับ (Source Code) ของภาษา VB6, VB.Net และ C#

 • สามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ พร้อมไลเซนส์ในการใช้งานและจัดจำหน่ายต่อได้


คุณสมบัติของเครื่องอ่านสมาร์ทคาร์ด TDK2700RB+

 • เป็นเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดที่ผ่านการลงทะเบียนไลเซนส์ ให้ใช้งานกับ DLL ไว้แล้ว สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาทะเบียนอีกต่อไป

 • สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ทคาร์ด และเขียนข้อมูลลงในบัตรสมาร์ทคาร์ด ตามมาตรฐาน ISO 7816

 • สามารถอ่านและเขียนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สามารถติดต่อกับบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครองด้วยความเร็วเริ่มต้น 4.8MHz เร็วกว่าเครื่องอ่านทั่วไปตั้งแต่ 34% ถึง 66% (เครื่องอ่านทั่วไปทำงานที่ความเร็ว 3.57MHz)

 • ติดตั้งง่าย ใช้ได้ทั้งไดรเวอร์ของ Identivและไดรเวอร์แบบ CCID ของMicrosoft

 • เสียบแล้วใช้งานได้เลย เมื่อใช้งานกับไดรเวอร์แบบ CCID ของMicrosoft (Windows Vista/7/8.x)

 • ใช้กับบัตรได้ทั้ง 3 คลาส (A, B และ C) ที่แรงดัน 5V, 3V และ 1.8V ทำให้สามารถรองรับบัตรรุ่นใหม่ที่จะแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตได้

 • สายไฟยาว 150 cm ขณะที่สินค้าอื่นยาวเพียง 105 ถึง 120 cm

 • เป็นเครื่องอ่านคุณภาพสูงจาก Identiv

 • รองรับการติดต่อใช้งานตามมาตรฐาน Microsoft PC/SC, CT-API

 • เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB


รูปแบบการซื้อไลเซนส์

 • ชุดพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชน 1 เครื่อง ซอฟต์แวร์ SDK สำหรับการพัฒนา 1 ชุด และใบอนุญาตให้ใช้โปรแกรม 1 ไลเซนส์

 • ไลเซนส์ติดอยู่กับเครื่องอ่าน สามารถย้ายเครื่องอ่านไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้

 • เมื่อพัฒนาโปรแกรมเสร็จ และต้องการเพิ่มจุดใช้งาน สามารถซื้อชุดเครื่องอ่านพร้อมไลเซนส์ไปใช้งานเพิ่มเติมตามจำนวนที่ต้องการได้ทันที เครื่องอ่าน 1 เครื่องจะมี 1 ไลเซนส์เสมอ

                

เหมาะสำหรับ

 • โปรแกรมเมอร์, ผู้พัฒนาโปรแกรมและซอฟต์แวร์เฮาส์ทุกแห่ง

 • หน่วยงานราชการ, ธนาคาร, รัฐวิสาหกิจ,โรงพยาบาล, เอกชน, ธุรกิจประกันภัย และอื่นๆ ที่มีการให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก

 • โปรแกรมที่มีการเก็บข้อมูลของบัตรประชาชน เช่นการรับสมัครงาน, การลงทะเบียน, การแสดงตนใช้สิทธิ์

 • โปรแกรมที่ต้องการใช้บัตรประชาชนเป็นกุญแจผ่าน (Login) แทนรหัสผ่าน หรือใช้แทนบัตรสมาชิก


คุณลักษณะเฉพาะ/Specification TDK2700RB+


เครื่องอ่านบัตร

TDK2700RB+

ชุดพัฒนาโปรแกรม (SDK)

ThaiID/DLL SDK เรียกใช้งานผ่าน DLL (HawkEye ThaiID/DLL Plus SDK)

ใช้งานได้กับภาษา

VB6, VB.Net, C#, C++ และภาษาอื่นๆ ที่สามารถใช้งาน DLL ได้

ตัวอย่างโปรแกรม

VB6, VB.Net, C#

บัตรประชาชนที่สามารถอ่านได้

บัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดทุกรุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน

ข้อมูลที่อ่านได้จากบัตร*

24 รายการ* ได้แก่

เลขประจำตัวประชาชน

คำนำหน้าชื่อไทย, ชื่อไทย, ชื่อกลางไทย, นามสกุลไทย

คำนำหน้าชื่ออังกฤษ, ชื่ออังกฤษ, ชื่อกลางอังกฤษ, นามสกุลอังกฤษ

เลขที่, หมู่ที่, ตรอก, ซอย, ถนน, ตำบล-แขวง, อำเภอ-เขต, จังหวัด

เพศ

วันเกิด

หน่วยงานที่ออกบัตร

วันออกบัตร, วันบัตรหมดอายุ

เลขหมายคำขอ (ใต้รูปถ่าย)

รูปถ่ายเจ้าของบัตร

ข้อมูลรูปถ่าย

ขนาด 297x355 จุด หรือ 148x178 จุด แล้วแต่รุ่นของบัตร รูปแบบไฟล์ JPEG

รองรับระบบปฏิบัติการ

Windows XP, Vista, 7, 8.x และ 10 ทั้ง 32 และ 64 บิต

*สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านข้อมูลรายการอื่นนอกเหนือจากนี้ โปรดติดต่อบริษัท


อุปกรณ์ภายในชุดสินค้า

 • ตัวเครื่องอ่านบัตรประชาชน TDK2700RB+


ข้อกำหนดการใช้งาน

 • ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

 • ใช้เพื่อการทำงาน, ให้บริการหรือทำธุรกรรมเพื่อเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น

 • ในการนำไปอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น

 • ห้ามนำข้อมูลภาพและข้อความที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตร

 • กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำซอฟต์แวร์นี้ หรือข้อมูลที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องรับผิดชอบในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญาและอื่น ๆ โดยทางบริษัทอาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย


คำแนะนำและข้อควรระวัง

 • สินค้าชุดพัฒนา TDK2700RB+ นี้ไม่มีโปรแกรมสำเร็จรูป (ThaiID) อยู่ในชุด หากต้องการใช้งานโปรแกรม ThaiID ด้วย ให้เลือกซื้อ ชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชน รุ่น TRK2700RB แทน   < TRK2700RB  >
 • สินค้าชุดพัฒนา TDK2700RB+ นี้ ออกแบบมาเพื่อให้นักพัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์ใช้งาน ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ ทั่วไป

 • ไม่ควรติดตั้งเครื่องในจุดที่มีความชื้นหรือความร้อนสูง


การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกัน 3 ปี ยกเว้นชิ้นส่วนสึกหรอ, แตกหัก, ฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพตามการใช้งาน, การใช้งานผิดวิธี, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • ชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบเสียบบัตรแนวตั้ง HawkEye ThaiID รุ่น TRK2700RB    < TRK2700RB  >

 • ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ HawkEye TDA SDK อ่านบัตรประชาชนแบบบลูทูธบนระบบแอนดรอยด์ รุ่น TDA301BT   < TDA301BT  >


ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เอกสารข้อมูลสินค้า (Datasheet) ภาษาไทย :  

 • คู่มือการใช้งานคำสั่ง API ของชุด ThaiID/DLL SDK     
 • ถามตอบ ชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชนสำหรับการพัฒนาโปรแกรมบนWindows HawkEye ThaiID รุ่น TDK2700RB+ :    FAQ
 • ถามตอบ ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านบัตรประชาชนสำหรับ Windows (R&D NID Card DLL Plus) :   FAQ
 • บทความ รุ่นของบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) :     บทความ

 • ดาวน์โหลดชุดพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด (HawkEye ThaiID/DLL Plus SDK) :    
บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

R&D Computer System Co., Ltd.

ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745

E-Mail : sales@rd-comp.com

http://www.rd-comp.com

TDK2700RB+_Raw_R180221

 
เว็บสำเร็จรูป
×