หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ
 
ชุดพัฒนา HawkEye SDK อ่านบัตรประชาชน iOS และแอนดรอยด์ ผ่านบลูทูธ รุ่น TDAi301BT

 
ราคา 3,945.00 บาท/เครื่อง
 

รหัสสินค้า : TDAi301BT
Volume :
 
 
 
 
 
Description

        พัฒนาแอปอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน รองรับทั้ง iOS และ Android ใช้ได้กับ iPhone , iPad และมือถือ Android สินค้ามาพร้อมเครื่องอ่านบัตรไร้สายแบบBluetooth ที่มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาแอปพลิเคชันทุกท่าน


ประโยชน์ในการใช้งาน

 • ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอ่านและบันทึกข้อมูลของบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทคาร์ด


คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ชุดพัฒนา TDAi SDK

 • เป็นชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการอ่านบัตรประชาชน ประกอบด้วย SDK 2 ชุด ได้แก่ TDi SDK สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันของระบบ iOS และ TDA SDK สำหรับการพัฒนาบนระบบ Android

 • เลือกพัฒนาเพียงโอเอสใดโอเอสหนึ่ง หรือจะพัฒนาทั้ง 2 ระบบเลยก็ได้

 • พัฒนาง่าย มีตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้งานได้จริง พร้อมคู่มืออย่างละเอียด

 • สามารถดาวน์โหลดSource Code, คู่มือ, ตัวอย่างโปรแกรม และ แอปพลิเคชันจาก Apple App Store และ Google Play ไปศึกษาและลองทดสอบก่อนสั่งซื้อได้

 • สามารถอ่านบัตรประชาชนไทยรุ่นต่าง ๆ ได้ทุกรุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน

 • อ่านข้อมูลตัวอักษรของบัตรประชาชนได้ 23 รายการ และ อ่านรูปถ่ายของเจ้าของบัตรได้ด้วย รวมเป็น 24 รายการ

 • สามารถบันทึกรูปถ่ายใบหน้าเป็นไฟล์ภาพแบบ jpgได้

 • ใช้งานได้กับ Android ตั้งแต่รุ่น 4.0 ขึ้นไป และ iOS รุ่น 8.0 ขึ้นไป


คุณสมบัติของเครื่องอ่านสมาร์ทคาร์ด TDAi301BT

 • ในชุดสินค้ารุ่นนี้ จะมีเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบบลูทูธรุ่น TDAi301BT แถมมาในชุด ตัวเครื่องผ่านการลงทะเบียนไลเซนส์ไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมนำไปใช้พัฒนาและใช้งานกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาเสร็จแล้วได้ทันที

 • เครื่องอ่านเครื่องเดียว สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งกับiPhone/iPad และ Android ได้

 • ทำงานแบบไร้สายบนคลื่นสัญญาณบลูทูธ ใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตทุกรุ่นที่มีช่องการสื่อสารแบบบลูทูธรุ่น 3.0 ขึ้นไป

 • สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ทคาร์ด และเขียนข้อมูลลงในบัตรสมาร์ทคาร์ด ตามมาตรฐาน ISO 7816 ได้

 • สามารถอ่านและเขียนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ใช้กับบัตรสมาร์ทคาร์ดได้ทั้ง 3 คลาส (A, B และ C) ที่แรงดัน 5V, 3V และ 1.8V ทำให้สามารถรองรับบัตรรุ่นใหม่ที่จะแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตได้

 • มีแบตเตอรีในตัว อ่านบัตรประชาชนได้ประมาณ 1300 บัตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง มีพอร์ต Micro USB สำหรับชาร์จแบตเตอรี

  

เหมาะสำหรับ

 • นักพัฒนาและโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถอ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ เพื่อใช้ในหน่วยงานราชการ, ธนาคาร, รัฐวิสาหกิจ,โรงพยาบาล, หน่วยงานเอกชนที่มีการตรวจสอบบัตรประชาชนก่อนการให้บริการต่าง ๆ เช่นสถานบันเทิง, งานกลางแจ้ง, ธุรกิจประกันภัย, การเช่าซื้อ, ธุรกิจขายตรง, ใช้ลงทะเบียนเข้างาน, รับสมัครพนักงาน, ออกงานอีเวนต์, จองซื้อสินค้า-บ้าน-อาคารชุด และอื่น ๆ

 • นักศึกษาที่ต้องการทำโครงงานเที่เกี่ยวข้องกับการอ่านบัตรประชาชนด้วยโทรศัพท์มือถือ


คุณลักษณะเฉพาะ/Specification TDAi301BT


เครื่องอ่านบัตรที่อยู่ในชุด

เครื่องอ่านบัตรแบบบลูทูธ รุ่น TDAi301BT ซึ่งลงทะเบียนไลเซนส์เรียบร้อยแล้ว

ชุดซอฟต์แวร์ SDK

TDi SDK สำหรับระบบ iOS ประกอบด้วย

-ไลบรารี NiOS.a สำหรับการอ่านบัตรประชาชนไทย

-ตัวอย่างโปรแกรมภาษา Objective-C และ Swift พร้อม Source Code

-แอปพลิเคชันตัวอย่าง NiOS Sample (Obj-C) และ NiOS Sample (Swift) บน Apple App Store

-คู่มือการพัฒนาแอปพลิเคชัน


TDA SDK สำหรับระบบ Android ประกอบด้วย

-โปรแกรมบริการ TDAService.apk สำหรับการอ่านบัตรประชาชนไทย

-ไลบรารี TDA.jar สำหรับการอ่านบัตรประชาชนไทย

-โปรแกรมสำหรับการทดสอบ TDADemo พร้อม Source Code และ APK

-โปรแกรมตัวอย่าง TDASample พร้อม Source Code ภาษา Java

-คู่มือการพัฒนาแอปพลิเคชัน

บัตรประชาชนที่สามารถอ่านได้

บัตรประชาชนไทยแบบสมาร์ทคาร์ดทุกรุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน

ข้อมูลที่อ่านได้จากบัตร

24 รายการ ได้แก่

เลขประจำตัวประชาชน

คำนำหน้าชื่อไทย, ชื่อไทย, ชื่อกลางไทย, นามสกุลไทย

คำนำหน้าชื่ออังกฤษ, ชื่ออังกฤษ, ชื่อกลางอังกฤษ, นามสกุลอังกฤษ

เลขที่, หมู่ที่, ตรอก, ซอย, ถนน, ตำบล-แขวง, อำเภอ-เขต, จังหวัด

เพศ

วันเกิด

หน่วยงานที่ออกบัตร

วันออกบัตร, วันบัตรหมดอายุ

เลขหมายคำขอ (เลขใต้รูปถ่าย)

รูปถ่ายเจ้าของบัตร

ข้อมูลรูปถ่าย

รูปแบบไฟล์ JPEG

ใช้กับระบบปฏิบัติการ

iOS 8.0 ขึ้นไป

Android 4.0 ขึ้นไป

อุปกรณ์ที่ใช้ได้

โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตระบบ iOS และแอนดรอยด์ที่รองรับการสื่อสารแบบบลูทูธ รุ่น 3.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ภายในชุดสินค้า

 • ตัวเครื่องอ่านบัตรประชาชน TDAi301BT ที่ลงทะเบียนกับแฟ้มใบอนุญาต DLS และ DLT แล้ว

 • สาย USB

 • แบตเตอรี


คำแนะนำและข้อควรระวัง

 • ใช้ได้กับอุปกรณ์ iOS 8.0 หรือแอนดรอยด์ 4.0 ขึ้นไป และมี Bluetooth 3.0 ขึ้นไปเท่านั้น

 • SDK นี้และแอปพลิเคชันที่สร้างจาก SDK นี้ ใช้ได้กับเครื่องอ่านบัตรประชาชนที่อยู่ในกลุ่มสินค้า TDAi เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้งานกับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดรุ่นอื่นที่ไม่ใช่สินค้าในกลุ่ม TDAi ได้

 • ไม่สามารถใช้งานร่วมกับสินค้ากลุ่ม TRA และไม่สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน AThaiID ได้

 • ไม่สามารถใช้งานกับเครื่องอ่านบัตรเปล่าได้ เช่นเครื่องอ่านรุ่น bR301, iR301-U-8, Cloud2910R, SCR3310V2 และอื่น ๆ

 • ไม่มีแอปพลิเคชันสำเร็จรูปให้ใช้ ผู้ซื้อจะต้องพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการอ่านบัตรประชาชนขึ้นมาเอง (มีตัวอย่างโปรแกรมให้)

 • สินค้านี้เหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบ iOS หรือแอนดรอยด์ได้เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป


การรับประกันสินค้า

 • เครื่องอ่านบัตรรับประกัน 1 ปี แบตเตอรีรับประกัน 6 เดือน ยกเว้นชิ้นส่วนสึกหรอ, แตกหัก, ฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพตามการใช้งาน, การใช้งานผิดวิธี, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯ


ข้อกำหนดการใช้งาน

 • ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

 • ใช้เพื่อการทำงาน, ให้บริการหรือทำธุรกรรมเพื่อเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น

 • ในการนำไปอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น

 • ห้ามนำข้อมูลภาพและข้อความที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตร

 • กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำซอฟต์แวร์นี้ หรือข้อมูลที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในทางมิชอบ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องรับผิดชอบในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญาและอื่น ๆ โดยทางบริษัทอาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย


ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สินค้าที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เอกสารข้อมูลสินค้า (Datasheet) :  

 • คู่มือการใช้งานชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ HawkEye TDAi :   

 • คู่มือการใช้งานชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ HawkEye TDA (เฉพาะส่วนที่เป็น Android) :   

 • ถามตอบ ปัญหาชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ HawkEye TDAi : FAQ

 • การเลือกซื้อชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ HawkEye TDAi และ TDA  : Selection Guide

 • บทความ รุ่นของบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) :  บทความ

 • ดาวน์โหลดชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ TDi SDK สำหรับ iOS (iPhone/iPad)   

 • ดาวน์โหลดชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ TDA SDK สำหรับ Android     

 • ติดตั้งแอปพลิเคชันตัวอย่าง NiOS Sample (Obj-C) สำหรับ iOS จาก Apple App Store  :    

 • ติดตั้งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวอย่าง NiOS Sample (Swift) สำหรับ iOS จาก Apple App Store  :    
TDAi301BT_R170603

 
เว็บสำเร็จรูป
×